Dziś jest: Środa 31 maja 2023 Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Aktualności

2 kwietnia 2020 r.

Piotr Duda: Pan Prezydent podjął jedyną słuszną decyzję w tej kuriozalnej sytuacji

- To, co dzisiaj zrobił Pan Prezydent, to jedyna rzecz, którą mógł uczynić, bo nie wyobrażam sobie, żeby w tak trudnej i dramatycznej sytuacji mógł tę ustawę [Tarczę Antykryzysową - przyp. red.] zawetować.

czytaj więcej...
 
1 kwietnia 2020 r.

Ważne! Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych

Minister Finansów dnia 31 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

czytaj więcej...
 
1 kwietnia 2020 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe odroczone

Firmy średniej wielkości będą mogły liczyć na przesunięcie terminu, w którym muszą wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitanowe. Takie zmiany przewiduje procedowany pakiet, nazwany przez polski rząd „tarczą antykryzysową”.

czytaj więcej...
 
31 marca 2020 r.

Piotr Duda: W czasie kryzysu dobrze widać, dlaczego warto należeć do związku zawodowego

– Bez porozumienia z organizacją związkową pracodawca nie otrzyma wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. NSZZ Solidarność w ramach konsultacji społecznych domagał się rozwiązań dających realny wpływ na tryb i zakres ustalania warunków wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

czytaj więcej...
 
31 marca 2020 r.

Premier wymienia nowe obostrzenia!

Podczas konferencji, po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, premier mówił na temat kolejnych obostrzeń dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej...
 
30 marca 2020 r.

Wydłużenie terminu na złożenie CIT-8

Minister Finansów dnia 27 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

czytaj więcej...
 
30 marca 2020 r.

Związki zawodowe niezbędne w dobie kryzysu

Epidemia wywróciła nasze życie do góry nogami, także to zawodowe. Część z nas pracuje zdalnie lub bardziej elastycznie, a druga część mimo trudnej sytuacji, musi stawiać się w miejscach pracy.

czytaj więcej...
 
29 marca 2020 r.

Biura „Solidarności” w Regionie nadal zamknięte!

W związku z trwającymi ograniczeniami poruszania się, zgromadzeń, a także nowymi ogniskami koronawirusa w powiatach naszego Regionu, Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz podjął decyzję o przedłużeniu okresu pracy zdalnej w domu dla pracowników Regionu do 10 kwietnia br.

czytaj więcej...
 
29 marca 2020 r.

"Solidarność" do Prezydenta ws. RDS: Zwracamy się o jednoznaczne stanowisko i osobistą interwencję

Podczas procedowania ustawy „Tarcza antykryzysowa” w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów.

czytaj więcej...
 
27 marca 2020 r.

W czasie epidemii możemy liczyć na strażaków, a strażacy mogą liczyć na NSZZ Solidarność

Koronawirus zaistniał już na dobre w naszym kraju. Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami z nim związanymi, ilościami kolejnych zachorowań, czy też sposobami postępowania mającymi ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

czytaj więcej...