Dziś jest: Piątek 24 marca 2023 Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora

Aktualności

6 marca 2023 r.

Sobota pod znakiem wyborów w Organizacjach Związkowych

W minioną sobotę 4 marca odbyły się kolejne wybory w Organizacjach Związkowych NSZZ "Solidarność" naszego Regionu.

czytaj więcej...
 
2 marca 2023 r.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle

1 marca jest dniem, w którym oddajemy hołd „Żołnierzom Wyklętym”, ludziom zaangażowanym w działalność podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, pragnąc kontynuować walkę przeciwko sowietyzacji Polski.

czytaj więcej...
 
2 marca 2023 r.

Podkarpacka Solidarność wybiera

W tym tygodniu odbyły się wybory w kilku organizacjach naszego Regionu: w NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego, w PGE Rejon Energetyczny w Krośnie, w „Autosan” w Sanoku oraz w PGE Rejon Energetyczny w Sanoku.

czytaj więcej...
 
28 lutego 2023 r.

Niedługo fachowcy w budżetówce będą ocierać się o minimalne wynagrodzenia. To niedopuszczalne!

– Skoro Solidarności udało się po trudnych negocjacjach z rządem, podnieść w tym roku minimalne wynagrodzenie o prawie 20 proc., to jak na tym tle wyglądają podwyżki dla budżetówki tylko na poziomie 7,8 proc. Te wynagrodzenia będą się spłaszczać.

czytaj więcej...
 
22 lutego 2023 r.

Członkowie EKES-u wypełniają solidarnościowe pocztówki w obronie białoruskich związkowców!

- Spośród prawie 1500 więźniów politycznych wielu to działacze związkowi. To robotnicy, którzy zareagowali na zbrodnie reżimu legalnym strajkiem. Prawie wszystkie niezależne związki zawodowe zostały zdelegalizowane.

czytaj więcej...
 
22 lutego 2023 r.

Weszły w życie przepisy o kontroli trzeźwości pracowników

21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości, które umożliwią pracodawcy przeprowadzenie samodzielnej kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

czytaj więcej...
 
21 lutego 2023 r.

KSZNOŚiL NSZZ "S" zaniepokojony próbami włączenia leśnictwa do scentralizowanych kompetencji unijnych

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmian w Traktacie europejskim odnośnie do przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej.

czytaj więcej...
 
15 lutego 2023 r.

Prezydium KK: wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych na poziomie nie mniejszym niż 20%

Obradujące w dniu 15 lutego w Gdańsku Prezydium KK m.in. zaopiniowało projekty rozporządzeń w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

czytaj więcej...
 
14 lutego 2023 r.

NSZZ "S" o nowelizacji kodeksu pracy: "Pracodawca musi zapewnić stabilną podstawę zatrudnienia"

NSZZ "Solidarność" ma zastrzeżenia dotyczące bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Chwali natomiast rozwiązania dotyczące umów o pracę na czas określony.

czytaj więcej...
 
13 lutego 2023 r.

„Cały polski ruch związkowy powinien zjednoczyć się wokół budowy nacisku na rząd Białorusi”

Trwa akcja wysyłania kartek pocztowych do Ambasady Republiki Białorusi w Polsce ws. więźniów związkowych na Białorusi. W inicjatywę Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” włączają się kolejni związkowcy.

czytaj więcej...