Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wzmocnienie potencjału NSZZ „Solidarność” jako krajowego partnera społecznego zaangażowanego w ograniczanie gospodarczych konsekwencji kryzysu COVID-19

Projekt jest współfinansowany ze środków grantu kaskadowego EKZZ pt. „Trade Unions for a fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” (ETUC project 2021-11).

Realizacja projektu skupia się na podniesieniu jakości kanałów komunikacyjnych, tak aby skutecznie i szybko docierać z ważną treścią do odbiorców wewnątrz i na zewnątrz związku. Z tego względu należy dążyć do spójności komunikacyjnej strony internetowej Związku oraz tzw. kanałów społecznościowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście pandemii COVID-19, która z jednej strony postawiła organizacje takie jak związki zawodowe i partnerzy społeczni przed koniecznością podejmowania szybkich działań np. w zakresie opiniowania pojawiających się aktów prawnych a jednocześnie uniemożliwiła przeprowadzenie konsultacji według „przed-pandemicznych” zasad, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi. Koniecznym jest przemodelowanie wzorca komunikacji Związku, uwzględniające wykorzystanie nowoczesnych, elektronicznych kanałów komunikacyjnych, które pozwolą wzmacniać potencjał Związku, biorąc pod uwagę potrzeby komunikacyjne priorytetowych grup, do których możemy zaliczyć: członków związku i działaczy, pracowników niezrzeszonych, poszukujących informacji o funkcjonowaniu związku, ekspertów  zewnętrznych a także opinię publiczną. Ze szczególną uwagą w obrębie tych grup należy traktować osoby młode oraz obcokrajowców.


Cel projektu:

Budowanie potencjału NSZZ „Solidarność” poprzez rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związku z wykorzystaniem nowych technologii, w konsekwencji warunków narzuconych przez wybuch pandemii COVID-19.


Główne działania:

  • opracowanie nowej strony internetowej
  • rozwój kanałów społecznościowych Związku (Facebook, Twitter) 
  • opracowanie elektronicznego serwisu informacyjnego (SIS)
  • szkolenia komunikacyjne „Narzędzia internetowe w komunikacji związkowej”
  • warsztaty podnoszące potencjał ekspercki

Szkolenie „Narzędzia internetowe w komunikacji związkowej”

Część I Tworzenie treści związkowych w internecie


Szkolenie „Narzędzia internetowe w komunikacji związkowej”

Część II szkolenie on line (ZOOM)


Warsztaty „Kamienie milowe KPO. Regulacje w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości”

Filmy z kanału TV Solidarność:


Okres realizacji: 01.04.2022- 30.06.2023

Budżet projektu: 125 774,22  EUR

Wartość Grantu:  119 485,51 EU


Kontakt

Agnieszka Rybczyńska
Stanowisko
Kierownik projektu
Telefon
(+48) 501 371 904
Monika Dorawa
Stanowisko
Asystentka projektu
Telefon
(+48) 516 178 533