Przejdź do treści Wyszukiwarka

Projekty Realizowane

16 października, 2023
Platforma Edukacji EZA: Wrocław 12-14.10.2023
Udział partnerów społecznych w monitorowaniu krajowych planów odbudowy w obszarze edukacji – Kształcenie i szkolenie podnoszące kwalifikacje i wspierające umiejętności cyfrowe.
Czytaj więcej
3 lutego, 2023
Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy II
Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów II” współfinansowany z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Społeczny Godna Praca. 
Czytaj więcej
2 lutego, 2023
Wzmocnienie potencjału NSZZ „Solidarność” jako krajowego partnera społecznego zaangażowanego w ograniczanie gospodarczych konsekwencji kryzysu COVID-19
Projekt jest współfinansowany ze środków grantu kaskadowego EKZZ pt. „Trade Unions for a fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” (ETUC project 2021-11).
Czytaj więcej
7 września, 2022
Cyfryzacja Rynku Pracy – Projekt EFAD
Od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej zatytułowany “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”.
Czytaj więcej