Przejdź do treści Wyszukiwarka

Międzynarodowa Organizacja Pracy

10 grudnia, 2020
Skarga dotycząca procedury określania wysokości podwyżek dla pielęgniarek i położnych
KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwa Konwencji Nr 98 i Zalecenia Nr 113 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że powodem naruszenia jest ustawowe wyłączenie z konsultacji podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, przedstawicieli związków zawodowych innych niż związku zawodowego pielęgniarek i położnych, które zrzeszają wyłącznie pielęgniarki i położne działające u świadczeniodawcy.
Czytaj więcej
19 stycznia, 2015
Skarga dot. sporów zbiorowych i strajku
KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwa Konwencji nr 87 i 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Komitet Wolności Związkowej MOP w szerszym zakresie niż w Polsce przewiduje realizację wolności związkowych w kontekście prawa do strajku.

Czytaj więcej
29 października, 2014
Skarga dot. podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury
KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP na naruszenie Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Polska ratyfikowała przedmiotową Konwencję przez co przyjęła zobowiązanie przestrzegania zawartych w niej postanowień. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Konwencji nr 102 wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat, jednak wyższy wiek emerytalny może być ustalony przez właściwe władze ze względu na zdolność do pracy osób starszych w danym kraju. Zdaniem NSZZ „Solidarność” twórcy ustawy podwyższającej wiek emerytalny nie wykazali, iż w Polsce wystąpiły przesłanki faktyczne pozwalające na podniesienie wieku emerytalnego powyżej 65 lat.
Czytaj więcej
18 marca, 2014
Skarga (nr 2888) dot. prawa koalicji i ochrony związkowej osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwaKonwencji nr 87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Polska ogranicza wolność zrzeszania się w związkach zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym. Natomiast wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych agentom ustawodawca nie przyznał ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w przypadku prowadzenia działalności związkowej.
Czytaj więcej