Przejdź do treści Wyszukiwarka

Archiwum Historyczne KK

Archiwum KK NSZZ „Solidarność” gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne NSZZ „Solidarność”.


Zbiory archiwum

  • Archiwum historyczne skupia materiały archiwalne pochodzące z lat 1976 -1990, w tym:
  • Akta struktur NSZZ „Solidarność” – krajowych, zagranicznych, regionalnych i szczebla zakładowego, w tym materiały Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Wykonawczej, Regionów NSZZ „Solidarność” m.in.: Gdańskiego, Słupskiego, Mazowsze, Środkowowschodniego, Śląsko-Dąbrowskiego oraz komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”.
  • Akta komitetów społecznych organizowanych i działających w oparciu o struktury NSZZ „Solidarność”.
  • Spuścizny kapelanów „Solidarności”: śp. ks. prałata Hilarego Jastaka – proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz śp. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego.
  • Kolekcje prywatne, w tym korespondencję do Lecha Wałęsy z lat 1983 – 1989.
  • Kolekcje materiałów dotyczących strajków i wydarzeń politycznych w PRL, a także zbiory czasopism i druków zwartych wydawnictw niezależnych publikowanych przez NSZZ „Solidarność” oraz KSS KOR, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i inne.
  • 2,5 tys. plakatów i ulotek – również z Marca 1968 i Grudnia 1970 roku.
  • 20 tys. fotografii, negatywów, matryc drukarskich.
  • ok. 700 taśm, kaset i szpul radiowych z zapisem posiedzeń ciał statutowych Związku, wywiadów działaczy NSZZ „Solidarność”, programów kabaretowych, piosenek „niezależnych” i innych materiałów związanych z „Solidarnością”.

Spis zespołów i kolekcji archiwalnych dostępny jest na portalu „Szukaj w Archiwach”
(https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc/zespoly)


Korzystanie ze zbiorów

W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust!

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. W lipcu czytelnia jest zamknięta.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę najlepiej jest zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ „Solidarność” telefonicznie lub poprzez e-mail.


Dane adresowe do kontaktu

Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Adres
Ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk
Telefon
+48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83

Apel

Apelujemy do osób, które przechowują materiały i akta struktur zakładowych czy regionalnych NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1990 o przekazywanie posiadanych przez siebie materiałów do Archiwum KK NSZZ „Solidarność”. Materiały te uzupełnią i wzbogacą zbiory Archiwum Historycznego i przyczynią się do lepszego udokumentowania działalności NSZZ „Solidarność”. Nie możemy pozwolić, by historia naszego Związku została zapomniana, lub pisana wyłącznie na podstawie akt znajdujących się w archiwach innych instytucji. Nie można pisać historii NSZZ „Solidarność” bez oryginalnych akt struktur „Solidarności”. Wszystkim nam powinno zależeć na dokumentowaniu walki o nową Polskę i godne życie. Po latach będą nas oceniać przede wszystkim na podstawie materiałów archiwalnych. Zadbajmy więc, aby było ich jak najwięcej, by móc w sposób rzetelny dokonać tej oceny.