Przejdź do treści Wyszukiwarka

Zasady organizowania szkoleń

Zasady organizowania szkoleń związkowych prowadzonych przez krajowe biuro szkoleń

 1. To sama Struktura (Zarząd Regionu, Sekretariat Branżowy, Sekcja lub duża Komisja Zakładowa) zainteresowana szkoleniem związkowym z naszej oferty – przygotowuje i organizuje zamówione szkolenie, zaś trener/trenerka z Biura Szkoleń KK NSZZ „Solidarność” przyjeżdża i to szkolenie przeprowadza.
 2. Poniżej informujemy o szczegółowych zasadach zamawiania i organizowania szkoleń z oferty Biura Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Formy szkoleń związkowych

 • Praktycznie są trzy: dwie na żywo (dochodzące i wyjazdowe) oraz online (telekonferencja).
 • Szkolenie dochodzące. Odbywa się w sali udostępnionej przez Organizatora (regionalnego, branżowego, zakładowego). Zazwyczaj jest to sala konferencyjna/szkoleniowa w Zarządzie Regionu lub w jego Oddziale albo wynajęta sala zewnętrzna. Uczestnicy przychodzą codziennie na zajęcia (zwykle w godzinach 9:00-16:00), przychodzi też (zakwaterowany w hotelu) prowadząca/prowadzący trenerka/trener z Biura Szkoleń KK. Plusem tej formy są mniejsze koszty dla Organizatora. Minusem – mniejsza integracja uczestników oraz ryzyko mniejszego skupienia się na zajęciach).
 • Szkolenie wyjazdowe. Odbywa się w wynajętym przez Organizatora ośrodku szkoleniowym lub wypoczynkowym, gdzie zakwaterowani są zarówno wszyscy uczestnicy, jak też trenerka/trener z KK. Zajęcia odbywają się na tej samej zasadzie, lecz w innych godzinach (zazwyczaj 9:00-18:00, z dłuższą przerwą obiadową; ostatniego dnia kończą się obiadem). Plusem tej formy jest większe skupienie się uczestników na szkoleniu (i bliższa integracja związkowców). Minusem – odczuwalnie wyższe koszty dla Organizatora (nie tylko zakwaterowanie trenerki/trenera, ale też całej grupy uczestników). 
 • Szkolenie online. Forma telekonferencji pojawiła się z konieczności w czasie pandemii. Nie dorównuje formom zajęć na żywo (brak bezpośredniego kontaktu), więc przy niektórych tematach (np. rozwój związku, negocjacje) byłaby działaniem zastępczym, ale przy niektórych tematach (SOD, ERZ) zaskakująco się sprawdza (dokładniejsze wyjaśnia w punkcie poświęconym metodyce zajęć). I praktycznie nie generuje kosztów dla Organizatora.

Metodyka szkoleń związkowych

 • Metody aktywizujące. Nie ograniczamy się do wykładu/prezentacji; stosujemy także dyskusję, burzę mózgów, pracę w grupach, gry symulacyjne i inne praktyczne ćwiczenia. Nie tylko uatrakcyjniają one zajęcia i zapobiegają znużeniu, ale też pozwalają lepiej przyjrzeć się danemu zagadnieniu oraz umożliwiają uczestnikom wykazanie się własną inicjatywą i wzajemną wymianę doświadczeń/pomysłów. Szczególnie niezbędne są przy takich tematach, jak wspomniane negocjacje i rozwój oraz komunikacja, organizacja pracy, budowanie wizerunku.
 • Wykład/prezentacja. Elementy wykładu pojawiają się oczywiście we wszystkich tematach. Ale są szkolenia, gdzie tej prezentacji jest znacząco więcej (jak chociażby wspomniane SOD czy ERZ). Wynika to z omawianej tematyki i jej specyfiki. Ale nawet takie szkolenia nie odbywają się wyłącznie w formie prezentacji i odczytu. Uważamy bowiem, że osoba prowadząca szkolenie nie powinna być li tylko „czytnikiem slajdów”. Staramy się raczej kolejne slajdy omawiać opisowo, podawać przykłady z życia, inicjować dyskusje. Także na tych szkoleniach pojawiają się takie ćwiczenia, jak burza mózgów czy praca w grupach. Ale to te właśnie szkolenia można również z powodzeniem przeprowadzić w formie online (tym samym zaoszczędziwszy pieniądze na tematy typowo dochodzące/wyjazdowe).
 • Inne elementy. To materiały szkoleniowe oraz przerwy w zajęciach. Każdy uczestnik otrzymuje materiał merytoryczne ze szkolenia oraz następujące przybory: długopis, papier do notatek, kartonową teczkę, wizytówkę, długopis. W trakcie zajęć przewidziane są zazwyczaj trzy przerwy podczas dnia: dwie na kawę/herbatę oraz jedna na ciepły catering (szkolenie dochodzące) albo obiadowa (dłuższa – w przypadku szkolenia wyjazdowego).

Ustalenia Organizatora danego szkolenia z Biurem Szkoleń KK.

 1. Kwestie czasowe.
  • Ponieważ prowadzimy szkolenia dla wielu Regionów/Branż na terenie kraju i nasze kalendarze są zawczasu dość mocno wypełnione – prosimy wszystkie zainteresowane Struktury o wcześniejszy kontakt z nami! Wtedy wspólnie ustalimy tematykę, termin i miejsce szkolenia. Wy znacie swoje zapotrzebowania i możliwości; my ponadto musimy zgrać to ze swoim kalendarzem. Sytuacja polegająca na tym, że to Region/Branża z góry ustala termin szkolenia może zaowocować tym, że nie będzie akurat dostępnej/dostępnego trenerki/trenera. Wszystkie trudności można pokonać – ale trzeba to robić wspólnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponieważ, z uwagi na odległości, prawie zawsze przyjeżdżamy dzień przed szkoleniem (by od pierwszego dnia zajęć być w pełni do Waszej dyspozycji) – z reguły nie rozpoczynamy szkoleń w poniedziałki. 
 1. Kwestie finansowe.
  • Koszt Komisji Krajowej to nasza delegacja i nasza praca (prowadzimy zajęcia w ramach delegacji i swej pracy – nie otrzymujemy za nie żadnych dodatkowych pieniędzy) oraz powielenie materiałów dla uczestników i dostarczenie ich (przysłanie kurierem albo przywiezienie samochodem). Z kolei zakwaterowanie/wyżywienie trenerki/trenera z Biura Szkoleń i zorganizowanie kawy/herbaty/cateringu podczas zajęć (szkolenie dochodzące) czy zakwaterowanie/wyżywienie trenerki/trenera i całej grupy uczestników w ośrodku (szkolenie wyjazdowe) – to koszt Struktury zamawiającej i organizującej szkolenie (Zarząd Regionu, Sekretariat Branżowy itp.). Szczegóły dotyczące standardu hotelu, sali do zajęć, innych materiałów (np. rzutnik, ekran, tablica i plansze flip chart) – pozostają już do konkretnych ustaleń w bezpośrednim kontakcie (telefonicznym lub mejlowym) z trenerką/trenerem KK.

Natomiast od lat nie prowadzimy „centralnych” szkoleń związkowych – organizowanych przez Biuro Szkoleń KK, z prowadzonym przez nas naborem i wyznaczonym przez nas miejscem/terminem.


W razie jakichkolwiek niejasności – prosimy o mejlowe lub telefoniczne

skontaktowanie się z Biurem Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”