Przejdź do treści Wyszukiwarka

Prezydium KK

Piotr Duda
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Region
Śląsko-Dąbrowski

Piotr Duda, od 2010 r. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Do „Solidarności” należy od 1980 roku, kiedy zaczął pracę w Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1982-83 jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w Syrii. Po skończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w hucie. W 1992 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. 3 lata później został wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w 1997 r. został Skarbnikiem ZR. 25 czerwca 2002 r. w wyborach na przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zdecydowanie pokonał urzędującego szefa Zarządu Regionu Wacława Marszewskiego. Swój wyborczy sukces powtórzył podczas WZD w 2006 roku (wtedy był jedynym kandydatem, dostał ponad 98 proc. głosów).


Od 2002 roku jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Od 1998 roku jest prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy – największej w regionie pozarządowej instytucji zajmującej się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci.


Odznaczony Medalem w Służbie Pokoju nadanym przez Sekretarza ONZ oraz Złotym Medalem MON Za Zasługi dla Obronności Kraju. Laureat Nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Wyróżniony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego oraz Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznawanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, medalem za szerzenie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce „Zło dobrem zwyciężaj”, Kawaler „Pierścienia Inki” za krzewienie pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”.


W październiku 2015 z ramienia NSZZ „Solidarność” został pierwszym przewodniczącym nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego.


Mieszka w Gliwicach. Żonaty, dwoje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką.


Jerzy Jaworski
Stanowisko
Zastępca przewodniczącego i skarbnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Region
Małopolski

Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego i skarbnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wcześniej zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Regionu Małopolska. Zaczynał karierę zawodową na AGH. Od 25 lat pracuje w Radiu Kraków w dziale technicznym. Jest tam przewodniczącym Komisji Zakładowej.


Maciej Kłosiński
Stanowisko
Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Region
Małopolski

Maciej Kłosiński – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.


Bartłomiej Mickiewicz
Stanowisko
Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za struktury branżowe
Region
Mazowsze

Bartłomiej Mickiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za struktury branżowe. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa.


Grzegorz Adamowicz
Stanowisko
Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, sekretarz KK
Region
Elbląski

Grzegorz Adamowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „S”. Przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego.