Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kalendarz wyborczy na kadencję 2023-2028


Uchwała KK nr 4/22
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028
zmieniona Uchwałą KK nr 3/23
(tekst jednolity)

The National Commission of NSZZ „Solidarity” in connection with the ending ninth term of office of the trade union authorities, determines the following election calendar for organizational units of the Union.

§ 1

 1. From November 1, 2022 to March 31, 2023, elections are held:
  1. the authorities of the basic organizational units of the Union, listed in § 19 of the Statute of NSZZ „Solidarity”;
  2. delegates to the general meeting of regional delegates, with the exception of delegates elected from among electors;
  3. delegates to the general meeting of the trade organizational unit of the Association, including delegates to the general meeting of the national trade unit of the Association or the congress of the national trade secretariat, if the basic organizational unit belongs directly to the national trade unit;
  4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
  5. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory:
   1. władz regionów;
   2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
  6. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
   1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
   2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
   3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
   4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
  7. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory:
   1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
   2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
  8. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory:
   1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
   2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
  9. W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

  § 2

  1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. W szczególności dotyczy to terminów wyborów delegatów spośród elektorów, które muszą być zakończone najpóźniej do do 30 kwietnia 2023 r.
  2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
  3. Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

  § 3

  Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2018- 2022.