Przejdź do treści Wyszukiwarka

Poradnik związkowca

1 grudnia 2022 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw na podstawie której do kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy o pracy zdalnej. Eksperci Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali Informator i kalkulator pracy zdalnej. Poniżej do pobrania.

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej weszła w życie 7 kwietnia 2023 r. – Opracowanie będzie aktualizowane poprzez odpowiedzi na pytania, które zostaną do nas nadesłane i dzięki temu stanie się praktycznym komentarzem – mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ”S”.

Kalkulator pracy zdalnej

Kalkulator kosztów pracy zdalnej to narzędzie, które umożliwia obliczenie miesięcznych oraz dobowych kosztów ponoszonych przez pracownika wykonującego pracę zdalną. Dotyczą one zarówno używanych przez pracownika narzędzi pracy, obliczenie zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Kalkulator został opracowany przy wsparciu finansowym z UE poprzez Grant Kaskadowy EKZZ. 

Biuro Eksperckie KK NSZZ ”S”