Przejdź do treści Wyszukiwarka

Uchwała Finansowa

Uchwała Finansowa określa zasady finansowania wewnątrz związku. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może zmieniać treść uchwały. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone podczas XXXI KZD.

Uchwała zawiera:

  • sposób podziału składki członkowskiej,
  • sposób rozliczania między Zarzadami Regionów a Komisją Krajową,
  • zasady wypłacania zasiłków statutowych i zasiłków,
  • sposób naliczania wynagrodzeń dla działaczy związkowych.

Pliki do pobrania