Przejdź do treści Wyszukiwarka

Międzynarodowe Federacje Branżowe

Branże międzynarodoweBranże europejskie
Education International – EIEuropean Trade Union Committee for Education – ETUCE/CSEE
Boulevard du Roi Albert II, 5
B – 1210 Bruxelles, Belgium
Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 0611
Fax +32 2224 0606
Email: headoffice@​ei‑ie.org
www.ei-ie.org
Tel. +32 2224 06 91
Fax +32 2224 06 94
Email: secretariat@​csee‑etuce.org
www.etuce.homestead.com
Sekretarz generalny: Fred van LeeuwenSekretarz generalny: Martin Romer
Afiliacje NSZZ “Solidarność”:

 • Sekcja Krajowa Nauki NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Afiliacje NSZZ “Solidarność”:

 • Sekcja Krajowa Nauki NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

(energetyka w tym gaz, ropa naftowa, chemia: farmaceutyka, przemysł kosmetyczny, lekka chemia; górnictwo, przemysł celulozowy i papierniczy, gumowy, produkcja szkła, wyrobów ceramicznych, cementu, hutnictwo żelaza i metali kolorowych, przemysł metalowy o obróbka, przemysł okrętowy, obronny, lotniczy, kosmiczny i motoryzacyjny)

Branże międzynarodoweBranże europejskie
IndustriALL Global Union (po połączeniu ICEM, IMF, ITGLWF)IndustriAll European Trade Union ( po połączeniu, EMCEF, EMF, ETUF-TCL)
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516 1227
Geneva Switzerland
International Trade Union House (ITUH)
5 Boulevard du roi Albert II
B-1210 Brussels
Belgium
Tel: +41 22 308 5050
Email: info@​industriall‑union.org
http://www.industriall-union.org
Tel: +32 2226 0050
Email: info@​industriAll‑europe.eu
http://www.industriall-europe.eu
Sekretarz Generalny: Valter Sanches
tel. +41 22 308 5060
vsanches@​industriall‑union.org
Sekretarz Generalny: Luc Triangle
tel: +32 2226 0051
Email: luc.triangle@​industriall‑europe.eu
Afiliacje NSZZ “Solidarność”:

 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

Afiliacje NSZZ „Solidarność:

 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

(służba zdrowia, służby publiczne zapewniające dostawy wody, elektryczności, gazu, energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, straż pożarna, pracownicy administracji rządowej i samorządowej)

Branże międzynarodoweBranże europejskie
Public Service International – PSI
European Federation of Public Service Unions – EPSU
BP 9, F‑01211 Ferney‑Voltaire Cedex,
France
45 rue Royale, Box 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +33 4 5040 6464
Fax +33 4 5040 7320
E-mail: psi@​world‑psi.org
www.world-psi.org
Tel. +32 2250 1080
Fax +32 2250 1099
E-mail: epsu@​epsu.org
www.epsu.org
Sekretarz generalny: Rosa PavanelliSekretarz generalny: Jan Willem Goudriaan
Afiliacje NSZZ „Solidarność:

 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

(transport morski: marynarze i rybacy, lądowy: miejski, drogowy i powietrzny: lotnictwo cywilne, koleje, porty: dokerzy, centra logistyki, turystyka, nawigacja śródlądowa)

Branże międzynarodoweBranże europejskie
International Transport Workers’ Federation – ITF
European Transport Workers’ Federation – ETF
ITF House, 49‑60 Borough Road, London,
SE1 1DR Great Britain
Rue du Midi 165
B‑1000 Bruxelles, Belgium
Tel. +44 20 7403 2733
Fax +44 20 7357 7871
E-mail: mail@​itf.org.uk
www.itf.org.uk
Tel. +32 2285 4660
Fax +32 2280 0817
E-mail:etf@​etf‑europe.org
www.itfglobal.org
Sekretarz generalny: Stephen Cotton

Sekretarz generalny: Eduardo Chagas
Afiliacje NSZZ „Solidarność:

 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ „Solidarność”
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”
 • Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Afiliacje NSZZ „Solidarność:

 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”
 • Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Branże międzynarodoweBranże europejskie
Building and Wood Workers International – BWIEuropean Federation of Building and Woodworkers – EFBWW/FETBB
54 route des Acacias
CH-1227 Carouge GE, Switzerland
Rue Royale 45
1000 Brussels, Belgium
Tel. +41 22 827 3777
Fax: +41 22 827 3770
Email: info@bwint.org
www.bwint.org
Tel. +32 2227 1040
Fax +32 2219 8228
E-mail: info@efbh.be
www.efbww.org
Sekretarz generalny: Ambet YusonSekretarz generalny: Sam Hägglund
Afiliacje NSZZ Solidarność:

 • Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

(przemysł spożywczy i przetwórczy, rolnictwo i dziedziny spokrewionione, hotelarstwo, turystyka, catering, restauracje)

Branże międzynarodoweBranże europejskie
International Union of Food Agric. Hotel Rest.Cater.Tobac.& Allied Work. Assoc. – IUF

Europen Federation of Food Agriculture and Turism Trade Unions – EFFAT
Rampe du Pont Rouge 8
CH‑1213 Petit‑Lancy Geneve, Switzerland
Rue du Fossé aux Loups, 38 box 3
B‑1000 Brussels
Tel.: +41 22 793 2233
Fax: +41 22 793 2238
E-mail iuf@​iuf.org
www.iuf.org
Tel.: +32 2 218 77 30
Fax: +32 2 218 30 18
effat@​effat.org
http://www.effat.org
Sekretarz generalny: Ron OswaldSekretarz generalny: Harald Wiedenhofer
Afiliacje NSZZ „Solidarność”:

 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”
Afiliacje NSZZ „Solidarność”:

 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

(bankowość i finanse, ubezpieczenia społeczne, handel, poczta i logistyka, telekomunikacja, media i rozrywka, kasyna i gry losowe, teleinformatyka, agencje pracy tymczasowej, ochrona i sprzątanie obiektów, kluby fitness, salony kosmetyczne i fryzjerskie, turystyka)

Branże międzynarodowe Branże europejskie
Union Network International – UNIUNI‑EUROPA Union Network International
Avenue Reverdil 8‑10
CH‑1260 Nyon, Switzerland
Rue de l’Hôpital, 31
B‑1000 Brussels, Belgium
Tel.: +41 22365 2100
Fax: +41 22365 2121
E-mail contact@​union‑network.org
www.union-network.org
Tel.: +32 2234 5656
Fax: +32 2235 0870
E-mail: uni‑europa@​union‑network.org
www.uni-europa.org
Sekretarz generalny: Philip JenningsSekretarz generalny: Oliver Roethig
Afiliacje NSZZ „Solidarność”:

 • Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Łączności NSZZ „Solidarności”

Afiliacje NSZZ „Solidarność”:

 • Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Łączności NSZZ „Solidarność”

617, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Tel. +352 434 961 1
Fax +352 434 961 33
E-mail: contact@eurocop-police.org
Przewodniczący: Heinz Kiefer

Pod auspicjami EKZZ działają również:

Bd du roi Albert II, n°5
B – 1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 0730
Fax +32 2224 0733
E-mail: sat@eurocadres.org
www. eurocadres.org
Przewodniczący: Carlo Parietti

Boulevard du Roi Albert II n°5
B-1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 0442
Fax +32 2224 0567
E-mail: jmontiel@etuc.org
www.ferpa.org
Sekretarz generalny: Carka Cantone