Przejdź do treści Wyszukiwarka

Władze

W NSZZ „Solidarność” funkcjonuje władza stanowiąca, władza wykonawcza i władza kontrolna. Kadencja każdej władzy trwa pięć lat, a terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej.

Władzą stanowiącą jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów
 3. w regionie – walne zebranie delegatów regionu
 4. w sekcji branżowej – walne zebranie delegatów sekcji
 5. w sekretariacie branżowym – kongres sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku – Krajowy Zjazd Delegatów
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władzą wykonawczą jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja koordynacyjna
 3. w regionie – zarząd regionu
 4. w sekcji branżowej – rada sekcji
 5. w sekretariacie branżowym – rada sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku – Komisja Krajowa
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władzą kontrolną jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna
 3. w regionie – regionalna komisja rewizyjna
 4. w sekcji branżowej – komisja rewizyjna sekcji
 5. w sekretariacie branżowym – komisja rewizyjna sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku – Krajowa Komisja Rewizyjna
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.