Przejdź do treści Wyszukiwarka
26 lutego, 2019
Skarga w sprawie nowego typu umowy cywilnoprawnej – umowa o pomocy przy zbiorach
1 sierpnia 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w związku z tym, że ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nowy typ umowy cywilnoprawnej – umowa o pomocy przy zbiorach, która to regulacja nie zawiera norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście działań podejmowanych przez pomocnika przy zbiorach. Regulacja zawarta jest w rozdziale 7a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioskodawca sygnalizuje poważne naruszenie obowiązku państwa członkowskiego dotyczącego przestrzegania Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w celu wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Skarga została zarejestrowana jest pod numerem (CHAP(2018)02706).
Czytaj więcej
18 marca, 2014
Skarga w sprawie okresów rozliczeniowych
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w przedmiocie niezgodności przepisów o czasie pracy – art. 129 § 2 i art. 150 § 3 i 4 Kodeksu pracy wprowadzonych na mocy ustawy nowelizacyjnej z dnia 12 lipca 2013 r., z Dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zdaniem NSZZ „Solidarność” Komisja Europejska powinna zbadać wprowadzoną w Polsce możliwość wydłużenia w każdym systemie czasu pracy okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.
Czytaj więcej
18 marca, 2014
Skarga dot. umów na czas określony
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w związku z tym, że do polskiego porządku prawnego dokonano niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Przyjęte w Polsce w art. 25(1) kodeksu pracy rozwiązanie nie realizuje zdaniem NSZZ „Solidarność” celu dyrektywy 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
Czytaj więcej