Przejdź do treści Wyszukiwarka

O NSZZ Solidarność

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników.

Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej, komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.


Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz?

Dołącz do nas!

NSZZ „Solidarność” jest głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy, czy ten głos będzie silniejszy. 


5 kroków i 5 powodów

 • Krok 1
  Rozmowa

  Porozmawiaj z kolegami.

  Zaproponuj założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. „Solidarność” ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić. Skontaktuj się z właściwym miejscowo Zarządem Regionu albo z kimś, kto należy do Związku – warto mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.

  Zorganizuj zebranie (najlepiej poza miejscem pracy), na którym wypełnione zostaną deklaracje przynależności i wyłoniony zostanie Komitet Założycielski liczący minimum 3 do 7 członków (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji, najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków).

 • Krok 2
  Pisma

  Przygotuj pisma, których wzory otrzymasz we właściwym miejscowo Zarządzie Regionu. Możesz je pobrać również ze strony internetowej. Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.

 • Krok 3
  Kontakt z NSZZ Solidarność

  Z pismem udaj się do Działu Rejestracji i Ewidencji we właściwym Zarządzie Regionu, organizacja zostaje zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.

Poland Region Gdański Region Warmińsko-mazurski Region Elbląski Region Dolny Śląsk Region Pomorze Zachodnie Region Ziemia Łódzka Region Częstochowski Region Ziemia Sandomierska Region Płocki Region Małopolski Region Śląsk Opolski Region Koszaliński Pobrzeże Region Słupski Region Zielona Góra Region Podbeskidzie Region Koniński Region Wielkopolska Południowa Region Podlaski Region Podkarpacie Region Rzeszowski Region Toruńsko-Włocławski Region Śląsko-Dąbrowski Region Ziemia Radomska Region Wielkopolska Region Gorzów Wielkopolski Region Świętokrzyski Region Środkowo-Wschodni Region Bydgoski Region Jeleniogórski Region Ziemia Przemyska Region Mazowsze Region Zagłębie Miedziowe Region Piotrkowski

 • Krok 4
  Gratulacje

  Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy!

  I CO DALEJ?

  Czas na działanie, w tym czynności techniczne:

  • uporządkowanie papierów po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej
  • założenie konta – to niezbędna operacja, do odprowadzania składek członkowskich.

  Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej Organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

  Miesięczna składka członkowska wynosi:

  1. dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%
  2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
   • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł – 8 zł;
   • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł – 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,

  Podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:

  1. 60% środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej
  2. 40% środków – przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
   • 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8% pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej
   • 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego
   • 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

  Składki mogą być odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę lub w szczególnych przypadkach wpłaca się je na konto Organizacji Związkowej lub do skarbnika OZ.

 • Krok 5
  Działanie

  NAJWAŻNIEJSZE!!!

  STALE ROZMAWIAJCIE Z PRACOWNIKAMI. IM WIĘCEJ ZORGANIZUJE SIĘ WAS W ZWIĄZEK, TYM WIĘKSZA BĘDZIE JEGO SIŁA W ZAKŁADZIE PRACY.

  Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

  I jeszcze jedno – stale kontaktujcie się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w Zarządzie Regionu. We wszystkich czynnościach, które mogą lub wydają się skomplikowane zawsze możecie liczyć na pomoc organizatora związkowego lub pracownika Zarządu Regionu.

Dlaczego warto?

5 powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ Solidarność:

 1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
 2. Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy, bądź podwyżki
 3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
 4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
 5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.

O NSZZ Solidarność