Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komisja Krajowa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Adres
ul. Wały Piastowskie 24, 80−855 Gdańsk
Telefon
58 308 44 80
E-mail
sekretariat.prezydium@​solidarnosc.org.pl
Biuro Komisji Krajowej w Warszawie
Adres
ul. Prosta 30, 00−838 Warszawa
Telefon
22 827 79 72
E-mail
sekr.biurowarszawa@​solidarnosc.org.pl
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda
Telefon
58 308 44 72
Kontakt Dla Mediów – Barbara Michałowska
Krajowa Komisja Wyborcza – Katarzyna Mackiewicz, sekretarz KKW
Telefon
58 308 44 56, 501 692 884

Biura NSZZ Solidarność