Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Organizacyjno-Prawne

Biuro Organizacyjno-Prawne wchodzi w skład pionu kompetencyjnego Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego należy przede wszystkim:

  • nadzorowanie spraw sądowych z udziałem Komisji Krajowej,
  • realizacja czynności związanych z postępowaniami rejestrowymi,
  • nadzorowanie i wdrażanie środków organizacyjnych oraz technicznych, jak i fizycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
  • przechowywanie dokumentów i rejestrów związanych z działalnością prawną i organizacyjną Komisji Krajowej,
  • uczestniczenie w kształtowaniu procedur z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • monitorowanie spraw prowadzonych w imieniu Komisji Krajowej oraz podmiotów zależnych przez kancelarie świadczące obsługę prawną,
  • przygotowanie, organizacja oraz koordynacja zgromadzeń publicznych.

Michał Kozicki
Stanowisko
Kierownik, radca prawny

RADCA PRAWNY

Reprezentuje i występuje w imieniu oraz na rzecz Komisji Krajowej przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, organami ochrony prawa, osobami prawnymi i fizycznymi oraz wobec podmiotów nieposiadających przymiotu osobowości prawnej – w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Michał Kozicki
Milena Nowakowska