Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Programów Europejskich

Biuro Programów Europejskich wchodzi w skład pionu kompetencyjnego Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do podstawowych zadań Biura Programów Europejskich należy:

  • aplikowanie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz o środki z funduszy krajowych (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządowe itp.);
  • realizacja oraz zarządzanie projektami: wdrażanie, monitoring oraz ewaluacja;
  • przedkładanie sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej w trakcie ich realizacji;
  • współpraca ze strukturami Związku poprzez inicjowanie pozyskiwania środków finansowych z UE oraz funduszy krajowych;
  • przygotowanie kadry związkowej specjalizującej się opracowywaniem i realizacją projektów.

Kontakt

Agnieszka Rybczyńska
Stanowisko
Kierownik
Telefon
58 3084318, 501 371 904
Elżbieta Wielg
Monika Dorawa
Telefon
58 3084266, 516 178 533
Katarzyna Jażdżewska
Telefon
58 3084266, 727 570 337
Karol Nosal
Telefon
58 3084378, 606 362 596
Maria Żytko
Telefon
58 3084403, 604 075 077