Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Zagraniczne

Biuro Zagraniczne wchodzi w skład pionu kompetencyjnego Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Biuro Zagraniczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zajmuje się m.in. organizacją współpracy międzynarodowej Związku przez:

  • wypracowywanie kierunków polityki międzynarodowej Związku do decyzji władz statutowych,
  • zapewnienie reprezentacji Związku w związkowych strukturach międzynarodowych i europejskich,
  • współpracę i koordynację prac przedstawicieli Związku w instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się kwestiami pracowniczymi,
  • koordynację, pilotowanie i udzielanie wsparcia technicznego w działalności zagranicznej działów KK,
  • wsparcie informacyjne i eksperckie struktur regionalnych i branżowych w ich działalności zagranicznej.

Mateusz Szymański
Stanowisko
Kierownik
Telefon
58 308 42 32