Przejdź do treści Wyszukiwarka

Historia

Logo NSZZ „Solidarność” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Znak powstał podczas strajku robotników w Stoczni Gdańskiej, prawdopodobnie po 20 sierpnia 1980 r. Solidarność to był jeden z najczęściej powtarzanych wyrazów podczas strajku. „Solidarność” to również tytuł biuletynu wydawanego podczas strajku.

Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski, grafik i ilustrator ówcześnie mieszkający w Trójmieście.

Inspiracją do stworzenia znaku były odręczne, malowane w sierpniu 1980 roku napisy i hasła na murach stoczni, fabryk i domów. Mówiły o tym, że strajki trwają, że robotnicy nie poddadzą się, wyrażały solidarność ze strajkującymi i dodawały otuchy. Znak przywodzi na myśl maszerujących ludzi, wspierających się wzajemnie.

Logo błyskawicznie zyskało aprobatę robotników i stało się oficjalnym znakiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który powstał w wyniku podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

logo

Wzór

Nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” będącego osobą prawną (art. 20 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” , jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony prawnej przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne, bez zgody władz NSZZ „Solidarność”, spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku.

Pobranie logotypu

Logo Solidarności w różnych formatach i konfiguracjach można otrzymać na wskazny adres e-mail za zgodą Związku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Szczegółowy opis do jakich celów będzie wykorzystane logo i jakie formaty plików będą potrzebne, prosimy kierować na adres sekprez@solidarnosc.org.pl

Wniosek powinien zawierać

  • nazwę podmiotu występującego
  • dane kontaktowe – adres, nr telefonu i e-mail
  • tytuł projektu
  • imię i nazwisko autora projektu
  • opis projektu
  • treść projektu
  • wizualizację projektu
  • sposób i miejsce wykorzystania
  • termin wykorzystania

Wnioski należy składać najpóźniej 30 dni przed oczekiwanym terminem otrzymania odpowiedzi.

Wnioski można przesyłać na adres:

Prezydium Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność”

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 GDAŃSK

lub e-mail: sekprez@solidarnosc.org.pl