Przejdź do treści Wyszukiwarka

Projekty Zakończone

20 maja, 2023
Platforma Edukacyjna – EZA
W dniach od 24 do 25 maja br. Region Wielkopolska NSZZ Solidarność gościł w Poznaniu członków międzynarodowej Platformy Edukacyjnej, grupy roboczej działającej w ramach EZA.
Czytaj więcej
6 marca, 2023
Pracownicy delegowani
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji, poprzez połączenie siły właściwych władz publicznych i partnerów społecznych z 4 państw członkowskich, w celu poprawy wdrażania i stosowania dyrektywy 96/71 /UE i dyrektywy w sprawie jej egzekwowania nr 2014 /67/UE dotyczących delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.
Czytaj więcej
6 marca, 2023
Europejskie rady zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)
Intencją projektu było przygotowanie członków ERZ do nowych wyzwań związanych z inicjowaniem i przygotowaniem warunków do negocjowania nowych TCA i monitorowania już istniejących.
Czytaj więcej
6 marca, 2023
Konstruktywny Dialog IV – wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy (wcześniej Rady Zatrudnienia).
Czytaj więcej
6 marca, 2023
Rokowanie zbiorowe w firmach ponadnarodowych
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (LO) z początkiem 2013 roku rozpoczęła realizację projektu pt. „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” (nr umowy 2012/104528).
Czytaj więcej
6 marca, 2023
Konstruktywny Dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy : UDA-POKL.05.05.02-00-243/13-00. Wielkość dofinansowania : 1 351 247,00 PLN, czas trwania: 01.09.2013-30.06.2015
Czytaj więcej