Przejdź do treści Wyszukiwarka
Europejskie Centrum ds. Pracowniczych
European Centre for Workers’ Questions
Adres
Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (EZA)
Johannes‑Albers-Allee 2
53639 Königswinter, Deutschland
Strona internetowa
www.eza.org


  • Sekretarz Generalna: Sigrid Schraml
  • Przewodniczący: Luc Van den Brande
  • Współprzewodniczący: Piergiorgio Sciacqua
  • Skarbnik: Norbert Schnedl

EZA – Europejskie Centrum ds. Pracowniczych jest organizacją, podkreślającą znaczenie wartości chrześcijańsko-społecznych, którą tworzy 70 organizacji pracowniczych z 29 różnych krajów. Członkami EZA są społeczno-kulturalne organizacje pracownicze, związki zawodowe, a także instytucje badawcze i placówki edukacyjne, zajmujące się problemami pracowniczymi. EZA ma ponadto partnerów w całej Europie i utrzymuje relacje z organizacjami pracowniczymi z Ameryki Centralnej i Południowej oraz z Afryki.

Dwa główne cele EZA to:

  • Promocja dialogu społecznego i dyskusja na temat wyzwań społecznych i specyficznych dla rynku pracy w Europie
  • Przekazywanie wiedzy, budowanie potencjału i wypracowywanie rozwiązań dla problemów pracowników.

W ramach swojej sieci EZA wraz partnerami organizuje około 70 seminariów kształcenia ustawicznego rocznie na temat dialogu społecznego w Europie, a także umożliwia współpracę w ramach platform tematycznych w zakresie mobilności pracy/migracji, systemów edukacyjnych, równych szans i dla młodych pracowników. 

Programy kształcenia ustawicznego skierowane są do multiplikatorów i osób odpowiedzialnych za organizacje pracownicze. Szczególna uwaga poświęcana jest wsparciu kolejnych pokoleń liderów w organizacjach pracowników i związkach zawodowych.