Przejdź do treści Wyszukiwarka

Sieć Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego
Baltic Sea Trade Union Network – BASTUN
Adres
Milla Järvelin – Koordynator BASTUN
BASTUN /co NFS
Linnégatan 14
114 47 Sztokholm
Szwecja
Strona internetowa
www.bastun.nu

Sieć związków zawodowych składająca się z 22 konfederacji związków zawodowych z państw regionu Morza Bałtyckiego. BASTUN działa jako forum, na którym związki zawodowe z regionu Morza Bałtyckiego wymieniają informacje, dyskutują i definiują wspólne interesy. Sieć ma na celu polityczne i społeczne oddziaływanie, koordynuje wspólne projekty i porusza kwestie związane z regionem Morza Bałtyckiego w międzynarodowej rodzinie związków zawodowych. BASTUN jest strategicznym partnerem Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) i ściśle współpracuje z Konferencją Parlamentarną Morza Bałtyckiego (BSPC). 

Wszystkie organizacje członkowskie BASTUN są członkami Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). BASTUN współpracuje, monitoruje i uczestniczy w działaniach wszystkich istotnych organizacji międzynarodowych w regionie i jest m.in. strategicznym partnerem Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz obserwatorem w Bałtyckim Forum Rynku Pracy.

PRIORYTETY DLA PREZYDENCJI 2022

  • Dialog społeczny i wyjście z pandemii koronawirusa poprzez negocjacje zbiorowe.
  • Mobilność siły roboczej na sprawiedliwych warunkach i zapobieganie dumpingowi społecznemu.
  • Monitorowanie sytuacji na Białorusi. Zachęcamy do kontynuowania ścisłego dialogu i zwiększonej współpracy z niezależnymi związkami zawodowymi na Białorusi.