Menu

Rekordowy wzrost płac w polskiej gospodarce

  • Kategoria: Kraj

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w tych dniach poinformował, że średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku wzrosło aż o 6,6% w stosunku do sierpnia roku ubiegłego i jest najwyższy od wielu lat wzrost płac w polskiej gospodarce.

Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że średnie wynagrodzenie, które w sierpniu wyniosło 4 492,63 zł nie daje pełnego obrazu wysokości płac w gospodarce (większość płac pracowniczych mieści się niestety w przedziale poniżej średniej), ale jego tak wyraźny wzrost pokazuje tendencję w tym zakresie.

Ta tendencja jest na tyle wyraźna, że można sformułować tezę, że w polskiej gospodarce właśnie kończy okres konkurowania przez przedsiębiorców niskimi kosztami wytwarzania produktów i usług, w tym w szczególności niskim poziomem płac.

2. Wzrost płac w gospodarce, został wywołany z jednej strony zdecydowanymi działaniami rządu w odniesieniu do płacy minimalnej, z drugiej sytuacją na rynku pracy, który coraz bardziej staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy.

Przypomnijmy tylko, że we wrześniu 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów o podwyżce „etatowej” płacy minimalnej na rok 2017 z 1850 zł do 2000 zł brutto, czyli aż 150 zł i w związku z tym konieczna była waloryzacja płacy godzinowej minimalnej z 12 zł na 13 zł od 1 stycznia tego roku.

Podniesienie stawki godzinowej do 13 zł za godzinę brutto, było konieczne, ponieważ przy ustawowych 168 godzinach pracy miesięcznie daje wynagrodzenie w wysokości 2184 zł brutto miesięcznie i w związku z tym jest o 184 zł wyższe od minimalnego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę (ustalonego na rok 2017 w wysokości 2000 zł brutto).

Natomiast taka relacja pomiędzy tymi minimalnymi wynagrodzeniami (niższa płaca etatowa, wyższa godzinowa), zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, będzie zachęcała pracodawców zarówno publicznych jak i prywatnych do zatrudniania na podstawie umów o pracę, a nie umów zlecenia czy samozatrudnienia, bo te pierwsze będą jednak wyraźnie „tańsze”.

W ten sposób rząd premier Beaty Szydło zakończył z dotychczasową ponad 26- letnią praktyką konkurowania przez Polskę tanią siłą roboczą i przy pomocy poziomu płacy minimalnej (etatowej i godzinowej), rozpoczął proces wymuszania podwyżek płac zarówno w gospodarce jak i w sektorze budżetowym.

3. Przypomnijmy także, że w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym płacy minimalnej, ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje od 1 stycznia 2018 płacę minimalną (etatową) na poziomie 2,1 tys. zł i płacę minimalną (godzinową) na 13,7 zł, czyli wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%.

Związkowcy z OPZZ i FZZ wprawdzie proponowali, aby płaca minimalna wynosiła 2220 zł, z kolei pracodawcy na poziomie 2050 zł, rządowi natomiast chodziło o to, aby poziom płacy minimalnej w stosunku do średniego wynagrodzenia wyniósł w roku 2018 około 47%, podobnie jak w roku obecnym.

W ten sposób rząd premier Beaty Szydło, chce także w roku 2018 realizować strategię wymuszania wzrostu płac w polskiej gospodarce, zapoczątkowaną tak wyraźną podwyżką płacy minimalnej (etatowej i godzinowej) zapoczątkowaną w roku 2017.

Rządowe decyzje dotyczące wyraźnych podwyżek płacy minimalnej jak widać przekładają się na decyzje większości przedsiębiorców, którzy chcąc utrzymać pracowników, wyraźnie podwyższają im wynagrodzenia, co przekłada się na blisko 7% wzrost płac w polskiej gospodarce.


www.tysol.pl

 

 

Czytaj całość...

Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku wyniesie 8 tys. złotych

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – V edycja

Solidarność protestowała przeciwko ingerencji Komisji Europejskiej

Żądają godnych płac!

Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim w dniu 20 września 2017 r. ogłosiła protest. Dotyczy on sporu zbiorowego w kwestii braku porozumienia z dyrekcją szpitala na temat płac dla pracowników niemedycznych. Problem wynika z faktu, że ustawa „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” z 8 czerwca 2017 r. pomija pracowników niemedycznych.

Szpital został oflagowany, prowadzona jest akcja informacyjna, przekazywane są też komunikaty dla prasy. Na 25 września br. wyznaczono drugi etap, czyli negocjacje z udziałem mediatora. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to związkowcy przeprowadzą Referendum Strajkowe wśród załogi oraz akcje protestacyjne.

Spór zbiorowy związkowcy zgłosili 17 sierpnia br. Osią sporu jest różnica we współczynnikach pracy. Ustawodawca w art. 5 wspomnianej wyżej ustawy zakłada, że współczynniki pracy do Regulaminu Wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych opracuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w Regulaminie Wynagradzania. Powstały dwie propozycje: dyrekcji i związkowców. Związkowcy wypracowali je na podstawie poprzedniego regulaminu i współczynników dla zawodów medycznych. Różnią się one od tych, które zaproponowała dyrekcja kwotą docelowo (do 2021 r.) 400 zł na minus dla pracowników niemedycznych.

Kolejnym żądaniem jest przyznanie dodatku 230 zł do płacy zasadniczej od 1 sierpnia 2017 r. dla pracowników niemedycznych. To był dodatek do 30 czerwca 2017 r. Po czym 1 lipca 2017 r. miał być włączony do płacy zasadniczej mocą zobowiązania obu stron z 30 grudnia 2016 r., ale nie został włączony. Dyrekcja szpitala proponuje 190 zł. Związkowcom chodzi też o zmianę statusu pracowników na stanowisku salowych, którzy przepracowali w szpitalu 3 lata na pozycję starszego salowego. Jest to bardzo ciężka praca i jej wartość winna być podniesiona.


www.solidarnosc.gda.pl

Czytaj całość...

ś.p. Biskup Kazimierz Ryczan. Mocny człowiek odszedł do domu Pana

Nie ma zgody na szykanowanie pracowników Opery Bałtyckiej

Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan - uroczystości pogrzebowe w Kielcach

X edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Trwa dziesiąta edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Akcja organizowana przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.
 
Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 października 2017 r.   
 
Zgłoszenia będa rozpatrywane przez Komisję Certyfikacyjną według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 
Aktualny Regulamin konkursu, który zawiera również harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ.
 
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu tego okresu. 
 
Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP.
 
 
 
 
 
 
 
Czytaj całość...

Wyższe płace dzięki Solidarności

Inwestycja w przyszłość spółki

Wkrótce w polskich szpitalach może zabraknąć pielęgniarek

Juncker pozytywnie o stanie Unii

13 września 2017 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił coroczne orędzie „O stanie Unii”, przedstawiając swoją wizję przyszłości UE. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że przemówienie Szefa Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim już dawno nie było tak optymistyczne.

– Wiatr znów zawiał w Europejskie żagle ­– mówił Przewodniczący wskazując na wzrost gospodarczy i malejące bezrobocie w UE.  Z polskiego  punktu widzenia istotne jest zauważalne sceptyczne podejście do Unii dwóch prędkości – przykładowo Juncker krytycznie wypowiadał się o potrzebie oddzielnego Euro Parlamentu dla strefy euro.

– Dla nas jako związkowców najważniejsze jest jasne wskazanie w wystąpieniu na rolę Europejskiego Filaru Praw Socjalnych jako wiodącej inicjatywy realizowanej obecnie przez Komisję. Co więcej, Juncker mówi o potrzebie docelowego budowania wspólnych standardów socjalnych w UE, a to wpisuje się w wizję NSZZ Solidarność – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Wartościowa jest także idea tworzenia ponadgranicznej inspekcji pracy, co jest naturalnym działaniem, w sytuacji gdy wzrasta znaczenie wszelkich form mobilności pracy – dodaje ekspertka.

Godne uwagi jest także jasne wskazanie na konieczność prowadzenia transparentnych rozmów z państwami pozaunijnymi na temat wolnego handlu.

– Juncker wskazuje na potrzebę otwartego prezentowania mandatu negocjacyjnego i przez Komisję Europejską i przez Radę. To także pozytywny znak po związkowych niezbyt przyjemnych doświadczeniach podczas negocjowania przez Unię umowy o wolnym handlu z USA (tzw. TTIP) – podkreśla Surdykowska.

– Istotne jest, że w orędziu pojawił się wątek potrzeby istnienia polityki przemysłowej w UE i „powrotu” do Europy wysoko innowacyjnego przemysłu - komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ Solidarność. – wychodzi to naprzeciw postulatom naszych struktur branżowych a także europejskich federacji związkowych, aby skoncentrować się na przemysłowym rozwoju EU, gdyż potrzebujemy miejsc pracy wysokiej jakości nie tylko w sektorze usług ale także w przemyśle – dodaje.

Orędzie o stanie Unii jest wygłaszane każdego roku we wrześniu przed Parlamentem Europejskim przez przewodniczącego Komisji Europejskiej. Podsumowuje on osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok, wyjaśniając również, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska. Po przemówieniu następuje debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog pomiędzy Parlamentem i Radą w celu przygotowania programu prac Komisji na kolejny rok.
 
bs

Czytaj całość...

TS o pracownikach delegowanych: powinni zarabiać tyle co Belgowie, czy Francuzi

Pracownicy zyskają większą ochronę. UE wprowadza zmiany

Będzie reakcja Związku na bezprawne działania Komisji wobec wieku emerytalnego

Nowe organizacje związkowe w regionie warmińsko-mazurskim

W regionie Warmińsko-Mazurskim w okresie wakacyjnym powstały dwie nowe organizacje. Na założenie związku zdecydowali się pracownicy Zakładu Napraw Taboru PKP CARGO TABOR oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Po zrejestrowaniu organizacji podzakładowej pod koniec czerwca br. pracownicy Zakładu Napraw Taboru PKP CARGO TABOR w Olsztynie zdecydowani na wspólne występowanie w obronie swoich praw i  interesów wybrali władze związkowe w zakładzie pracy. W zebraniu wyborczym uczestniczył Przewodniczący KZ PKP CARGO TABOR Janusz Urban, przedstawiciel Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "S", Jan Majder, oraz Przewodniczący Regionu Warmiński-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", Józef Dziki. Wybrano czterosobowy zarząd Komisji Podzakładowej: na czele organizacji stanął Janusz Tyburski. W skład komisji weszli ponadto: Wiesław Hejka, Jan Podleszuk i Stanisław Kuciewicz. Przewodniczący będzie także reprezentował olsztyńską organizację jako członek Komisji Zakładowej skupiającej członków NSZZ "S" PKP CARGO TABOR z całej Polski. W wyborach do Komisji Rewizyjnej zaufanie członków Związku zdobyli Waldemar Machhniak, Teresa Rymuza i Małgorzata Witak.

W Olsztynie odbyło się również zebranie założycielskie organizacji zakładowej NSZZ "S" w tamtejszym Miejskim Ośrodku Kultury. Pracownicy podjęli uchwałę o przystąpieniu do związku i wystąpili do zarządu regionu warmińsko-mazurskiego z prośbą o rejestrację organizacji. Powołano Tymczasową Komisję Zakładową, która do czasu wyborów władz związkowych na kadencję 2018-22 będzie dysponowała pełnym zakresem uprawnień przewidzianych w przepisach prawa dla związku zawodowego. W skład tymczasowej komisji zakładowej weszli: przewodniczący, Mariusz Kaczor, sekretarz, Ewa Filipowicz, skarbnik, Katarzyna Żulewska. Organizacja została już zarejestrowana w rejestrze zarządu regionu warmińsko-mazurskiego jako samodzielna struktura Związku.

Gratulujemy i witamy w szeregach "Solidarności"! 

 

Czytaj całość...

Postawili na NSZZ Solidarność

Związkowcy z Podlasia, aktywizujcie się!

„S” w Zakładzie Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.