Menu

21 postulat贸w

21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku

 1. Akceptacja niezale偶nych od partii i pracodawców wolnych zwi膮zków zawodowych wynikaj膮cych z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy, dotycz膮cych wolno艣ci zwi膮zków zawodowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpiecze艅stwa strajkuj膮cym i osobom wspomagaj膮cym.
 3. Przestrzega膰 zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolno艣ci s艂owa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonowa膰 niezale偶nych wydawnictw oraz udost臋pni膰 艣rodki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyzna艅.
 4. Przywróci膰 do poprzednich praw:
  1. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  2. zwolni膰 wszystkich wi臋藕niów politycznych (w tym Edmunda Zadro偶y艅skiego, Jana Koz艂owskiego, Marka Koz艂owskiego),
  3. znie艣膰 represje za przekonania.
 5. Poda膰 w 艣rodkach masowego przekazu informacj臋 o utworzeniu Mi臋dzyzak艂adowego Komitetu Strajkowego oraz publikowa膰 jego 偶膮dania.
 6. Poda膰 realne dzia艂ania maj膮ce na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  1. podanie do publicznej wiadomo艣ci pe艂nej informacji o sytuacji spo艂eczno-gospodarczej,
  2. umo偶liwienie wszystkim 艣rodowiskom i warstwom spo艂ecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 7. Wyp艂aci膰 wszystkim pracownikom bior膮cym udzia艂 w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
 8. Podnie艣膰 zasadnicze uposa偶enie ka偶dego pracownika o 2000 z艂 na miesi膮c, jako rekompensat臋 dotychczasowego wzrostu cen.
 9. Zagwarantowa膰 automatyczny wzrost p艂ac równolegle do wzrostu cen i spadku warto艣ci pieni膮dza.
 10. Realizowa膰 pe艂ne zaopatrzenie rynku wewn臋trznego w artyku艂y 偶ywno艣ciowe, a eksportowa膰 tylko nadwy偶ki.
 11. Znie艣膰 ceny komercyjne oraz sprzeda偶 za dewizy w tzw. eksporcie wewn臋trznym. 
 12. Wprowadzi膰 zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynale偶no艣ci partyjnej oraz znie艣膰 przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasi艂ków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzeda偶y, itp.
 13. Wprowadzi膰 na mi臋so i jego przetwory kartki - bony 偶ywno艣ciowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 14. Obni偶y膰 wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla m臋偶czyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla m臋偶czyzn bez wzgl臋du na wiek.
 15. Zrówna膰 renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wyp艂acanych.
 16. Poprawi膰 warunki pracy s艂u偶by zdrowia, co zapewni pe艂n膮 opiek臋 medyczn膮 osobom pracuj膮cym.
 17. Zapewni膰 odpowiedni膮 ilo艣膰 miejsc w 偶艂obkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracuj膮cych.
 18. Wprowadzi膰 urlop macierzy艅ski p艂atny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 19. Skróci膰 czas oczekiwania na mieszkania.
 20. Podnie艣膰 diety z 40 z艂 na 100 z艂otych i dodatek za roz艂膮k臋.
 21. Wprowadzi膰 wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ci膮g艂ym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensowa膰 zwi臋kszonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi p艂atnymi dniami wolnymi od pracy.

 tablice.JPG
Kopie tablic z Postulatami Sierpniowymi znajduj膮ce si臋 w siedzibie NSZZ "Solidarno艣膰" w Gda艅sku.
 

 

PROTOKO艁Y POROZUMIE艃:

Protokó艂 porozumienia szczeci艅skiego 30 sierpnia 1980 r. [109.00 kb]

Protokó艂 porozumienia gda艅skiego 31 sierpnia 1980 r.  [182.00 kb]

Porozumienia jastrz臋bskie 03 wrze艣nia 1980 r.  [6354.00 kb]

Protokó艂 porozumienia katowickiego 11 wrze艣nia 1980 r. [2624.00 kb]

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.