Przejdź do treści Wyszukiwarka

Zagranica

12 Marca 2024
Kolejny strajk w Finlandii. Ma potrwać dwa tygodnie
07 Marca 2024
IV szkolenie międzynarodowe w ramach projektu „Cyfryzacja rynku pracy”
28 Lutego 2024
Komisja Europejska proponuje zmiany w dyrektywie dotyczącej Europejskich Rad Zakładowych
23 Lutego 2024
Wspólne stanowisko IndustriAll i EPSU przeciwko nowej polityce oszczędnościowej UE
22 Lutego 2024
Europejski ruch związkowy przypomina Komisji Europejskiej o niezrealizowanych obietnicach dotyczących azbestu
21 Lutego 2024
Ochrona praw pracowniczych w dobie transformacji
21 Lutego 2024
ETF i ITF wzywają do finalizacji prac nad dyrektywą w sprawie należytej staranności (CSDD)
05 Lutego 2024
Międzynarodowe centrale związkowe wezwały do realizacji górniczej Umowy Społecznej
02 Lutego 2024
Fińskie centrale związkowe żądają powstrzymania reform pogarszających warunki zatrudnienia
23 Stycznia 2024
Argentyńskie związki zawodowe planują strajk generalny przeciwko „terapii szokowej” Javiera Milei
16 Stycznia 2024
Służba zdrowia w Wielkiej Brytanii – akcja strajkowa rezydentów
02 Stycznia 2024
Europejska karta osoby z niepełnosprawnością oraz karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE
29 Grudnia 2023
Najciekawsze orzeczenia TSUE i ETPC z 2023 r. w obszarze prawa pracy – część V
29 Grudnia 2023
W Brukseli dyskutowano o zwalczaniu przemocy wobec kobiet w miejscu pracy
28 Grudnia 2023
Odszedł ojciec Europejskiego Dialogu Społecznego
28 Grudnia 2023
Najciekawsze orzeczenia TSUE i ETPC z 2023 r. w obszarze prawa pracy – część IV
22 Grudnia 2023
Najciekawsze orzeczenia TSUE i ETPC z 2023 r. w obszarze prawa pracy – część III
20 Grudnia 2023
Najciekawsze orzeczenia TSUE i ETPC z 2023 r. w obszarze prawa pracy – część II
19 Grudnia 2023
Najciekawsze orzeczenia TSUE i ETPC z 2023 r. w obszarze prawa pracy – część I
15 Grudnia 2023
Ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – UE osiąga konsensus