Przejdź do treści Wyszukiwarka

Proces transformacji cyfrowej

  • czwartek, 13 Października 2022
  • Zagranica
  • Autor: Admin


fot. P.Machnica

12 października w Sali BHP w Gdańsku zakończyło się 2 dniowe międzynarodowe spotkanie eksperckie zorganizowane w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)”, realizowanego z programu Komisji Europejskiej poświęconego tematyce dialogu społecznego.
 
Jednym z głównych celów tego projektu jest doprowadzenie do powstania we wszystkich krajach partnerskich planów działań reprezentatywnych partnerów społecznych prowadzących do wdrożenia EFAD szczególnie w kontekście prawa do odłączania w firmach, w których ma miejsce proces transformacji cyfrowej.
 
W spotkaniu wzięli udział eksperci z wszystkich organizacji partnerskich –  EKZZ, związków zawodowych (z Włoch, Litwy, Macedonii Północnej, Rumunii i Polski), organizacji pracodawców (z Litwy, Macedonii Północnej i Polski) oraz środowisk naukowych.
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Jerzy Jaworski, a wystąpienia ekspertów i ich dyskusje moderowali Barbara Surdykowska  – ekspert  KK NSZZ „Solidarność”  oraz dr Jan Czarzasty z SGH.
 
Organizatorami międzynarodowego spotkania eksperckiego oraz odpowiedzialnymi za jego przebieg byli Karol Nosal (manager projektu) i Maria Żytko (koordynator projektu) z Biura Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność”.

Tutaj wejdź na stronę projektu…