Przejdź do treści Wyszukiwarka

Platforma Edukacji EZA: Wrocław 12-14.10.2023

  • czwartek, 12 Października 2023
  • Branże
  • Autor: Admin


Udział partnerów społecznych w monitorowaniu krajowych planów odbudowy w obszarze edukacji – Kształcenie i szkolenie podnoszące kwalifikacje i wspierające umiejętności cyfrowe.

We Wrocławiu, w hotelu Śląsk, rozpoczęły się dzisiaj obrady członków Platformy Edukacji EZA, koordynowanej przez NSZZ „Solidarność”. Tegoroczne spotkanie dedykowane jest analizie zaangażowania partnerów społecznych w monitorowanie działań w obszarze edukacji, realizowanych w poszczególnych krajach europejskich w ramach przyjętych planów odbudowy i odporności, w odpowiedzi na skutki pandemii COVID19.  Seminarium jest realizowane jako forma stałej współpracy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA).  

Uczestnicy spotkania reprezentują związki zawodowe sektora edukacji i nauki z następujących krajów: Austrii, Bułgarii, Serbii, Czech, Litwy, Węgier, Portugalii oraz Polski. Zebranych w roli gospodarza powitał Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso. Głos w imieniu Komisji Krajowej Zabrał też Jerzy Jaworski, Zastępca Przewodniczącego – Skarbnik. Słowo wstępne i perspektywę struktury, na co dzień zajmującej się realizacją zadań oświatowych przedstawił dr Waldemar Jakubowski, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Następnie zebrani przeszli do analizy sytuacji w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podnoszenia kompetencji i umiejętności cyfrowych, gdyż stały się one już niezbędne aby móc efektywnie funkcjonować  we współczesnym świecie.

W kolejnym dniu zaplanowano wystąpienie przedstawiciela MEiN, pana Tomasza Kulasy, Zastępcy Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, który przedstawi działania realizowane w Polsce z zakresu podnoszenia umiejętności cyfrowych, objęte Krajowym Planem Odbudowy. W programie przewidziano także dyskusje grupowe a następnie plenarne, których celem będzie identyfikacja dobrych praktyk i rozbudowa argumentacji, służącej wzmocnieniu głosu związków zawodowych w dialogu krajowym i europejskim. Zakończenie spotkania Platformy Edukacji zaplanowano na sobotę, 14 października.

Platforma Edukacji – program

Konferencja o umiejętnościach cyfrowych

ar