Menu

Kalendarz wyborczy

 

Uchwała KK nr 1/19 ws. określenia kadencji w związku z wpisaniem zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”

 

Uchwała KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 - 2022

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

§ 1

 1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
  2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
  3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
  4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
 2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionów;
  2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
  2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
  3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
  4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
 4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

  1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
  2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
 5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
  2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
 6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

 1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. 
 2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
 3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/13.

 

 

Uchwała KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje w skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022 następujące osoby:

 1. Zydorek Ewa - przewodnicząca
 2. Balicka Grażyna
 3. Domian Henryk
 4. Dubiński Waldemar - złożył rezygnację 30.08.2018r.
 5. Ewertowski Jerzy
 6. Koban Zbigniew
 7. Kubiak Bogdan
 8. Lach Adam - złożył rezygnację 30.08.2018r.
 9. Latos Justyna
 10. Mackiewicz Katarzyna
 11. Majchrowicz Tadeusz
 12. Mechliński Radosław - złożył rezygnację 9.09.2019r.
 13. Obara Helena
 14. Olszewski Bogdan
 15. Osiński Bogdan
 16. Skorek Dariusz
 17. Szozda Bogdan
 18. Szumer Grzegorz
 19. Wielgus Jerzy
 20. Wdowczyk Elżbieta
 21. Zapart Maria - śp. 16.02.2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 6/13 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2014- 2018.

 

Uchwała KK nr 15/17 ws. rozszerzenia składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na wniosek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" powołuje Barbarę Porzuczek do składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała KK nr 8/19 ws. rozszerzenia składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2023

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje Zbigniewa Gadzickiego i Dariusza Paczuskiego do składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.