Menu

Kalendarz wyborczy

 

INFORMACJA KKW NA KADENCJĘ 2023-2028

Uchwała KK nr 4/22ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 - 2028

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się dziewiątą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

§ 1

 1. W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory:
  1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
  2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
  3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna neleży bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej;
  4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
 2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionów;
  2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
  2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
  3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
  4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
 4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory:

  1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
  2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
 5. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory:
  1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
  2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
 6. W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

 1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. 
 2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
 3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17.

 

Uchwała KK nr 1/22 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 – 2028

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje w skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 – 2028 następujące osoby:

 1. Zydorek Ewa - przewodnicząca
 2. Balicka Grażyna
 3. Burnat Andrzej
 4. Domian Henryk
 5. Dubiński Waldemar
 6. Gadzicki Zbigniew
 7. Gawroński Stefan
 8. Ewertowski Jerzy
 9. Koban Zbigniew
 10. Latos Justyna
 11. Litewski Wojciech
 12. Maciejewski Arkadiusz
 13. Mackiewicz Katarzyna
 14. Marek Michał
 15. Miszczuk Barbara
 16. Paczuski Dariusz
 17. Porzuczek Barbara
 18. Pokuta Daniel
 19. Richert Tomasz
 20. Ryk Piotr
 21. Skorek Dariusz
 22. Szozda Bogdan
 23. Ścieśko Piotr
 24. Trząsalski Patryk
 25. Wielgus Jerzy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2018- 2022.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.