Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest częścią pionu kompetencyjnego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. struktur branżowych.

Paulina Barańska
Stanowisko
Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Telefon
502 273 459