Przejdź do treści Wyszukiwarka

Status prawny

NSZZ „Solidarność” działa na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059630 jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.