Przejdź do treści Wyszukiwarka

II szkolenie międzynarodowe w ramach projektu „Cyfryzacja rynku pracy”

  • czwartek, 23 Listopada 2023
  • Zagranica
  • Autor: Admin


22-24.11.2023 w Bukareszcie trwa drugie międzynarodowe szkolenie pt. „Cyfryzacja rynku pracy” realizowane według nowego modułu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu: „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)”.

Projekt dofinansowany jest ze środków KK NSZZ „Solidarność” oraz  Unii Europejskiej w ramach w ramach linii budżetowej „Wsparcie dialogu społecznego”. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele gospodarza – związku zawodowego BNS z Rumunii oraz reprezentanci NSZZ „Solidarność” z branży spożywczej i metalowej.

Szkolenie ma na celu wzrost wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej rynku pracy, w tym: stosowania nowych technologii w miejscu pracy, pracy zdalnej i prawa do odłączenia, a także niekorzystnego dla pracowników wykorzystywania algorytmów, zapobiegania nadmiernemu nadzorowi w miejscu pracy oraz bezpieczeństwu pracowników wykonujących pracę w sieci, w tym ochronę danych osobowych.

W trakcie 3-dniowego szkolenia uczestnicy wymieniają się uwagami w zakresie digitalizacji rynku pracy oraz dyskutują na tematy związane z automatyzacją i robotyzacją i ich wpływem na bezpieczeństwo miejsc pracy. Poruszane są tematy dotyczące sztucznej inteligencji (ang. AI), jej wpływu na świat pracy oraz sposobów jej wykorzystania w interesie pracowników.

W projekcie zaplanowana jest realizacja 5 szkoleń prowadzonych przez trenerkę Partnera projektu – Fundacji Instrat – Blankę Wawrzyniak oraz Hannę Sakowicz – Daszczyńską – trenerkę KK NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy podkreślą znaczenie i aktualność poruszanych tematów wymieniając między sobą uwagi i dobre praktyki do wdrożenia we własnych zakładach pracy. Ponadnarodowa wymiana doświadczeń w ramach symulacji negocjacyjnych oraz praca w grupach z obu krajów przygotowana przez trenerki bezpośrednio realizuje podstawowy cel projektu jakim jest podniesienie wiedzy w zakresie implementacji „Porozumienia o cyfryzacji” oraz stosowania narzędzi dialogu społecznego w tym obszarze.

Tutaj treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji oraz więcej informacji o samym projekcie.

kn