Przejdź do treści Wyszukiwarka

I warsztaty negocjacyjne w ramach projektu EFAD

  • wtorek, 12 Września 2023
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. K.Nosal


Dzisiaj, 12.09.2023 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbywają się I warsztaty negocjacyjne w ramach międzynarodowego projektu. „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych oraz środowisk naukowych zaangażowanych w problematykę cyfryzacji rynku pracy.

Zaplanowane w projekcie dwa warsztaty negocjacyjne mają na celu zainicjowanie wdrażania „Porozumienia EFAD” w kontekście m.in. prawa do odłączenia (R2D) poprzez: identyfikację norm prawnych i zwyczajowych, konsultacje, negocjacje, a następnie uzgodnienie Krajowego Planu Działań (NAP) wskazującego kolejne kroki we wdrożeniu Porozumienia na poziomie krajowym.

Pierwsze z dwóch zaplanowanych w projekcie Warsztatów negocjacyjnych poświęcone są:

  • omówieniu treści zawartych w europejskim autonomicznym porozumieniu ramowym,
  • dokonaniu wyboru zagadnień priorytetowych możliwych do wprowadzenia na polskim rynku pracy,
  • identyfikacji barier, które wpływają na właściwe  korzystanie z prawa do odłączenia oraz znalezienia właściwej równowagi między możliwościami a wyzwaniami jakie dla miejsca pracy stawiają praca zdalna, cyfryzacja i prawo do odłączenia.

W czasie warsztatów eksperci projektu przedstawili krótką diagnozę stanu faktycznego na polskim rynku pracy oraz wybrane dobre praktyki z Polski i innych krajów europejskich zebrane w ramach projektu. Identyfikacja dobrych praktyk ma na celu ich promowanie przez organizacje pracodawców i pracowników. W czasie debaty poruszony został także temat dotyczący kierunków ewentualnych zmian prawnych na poziomie krajowym oraz wizji implementacji Porozumienia.

Drugie warsztaty krajowe, których gospodarzem będzie Partner projektu Konfederacja Lewiatan zaplanowane zostały na dzień 1 grudnia 2023 r.

Treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji oraz więcej informacji o samym projekcie można znaleźć TUTAJ.

kn