Przejdź do treści Wyszukiwarka

I szkolenie międzynarodowe w ramach projektu „Cyfryzacja rynku pracy”

  • czwartek, 28 Września 2023
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. K.Nosal


Trwa 1 międzynarodowe szkolenie pt. „Cyfryzacja rynku pracy” realizowane według nowego modułu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu: „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)”. Projekt dofinansowany jest ze środków KK NSZZ „Solidarność” oraz  Unii Europejskiej w ramach w ramach linii budżetowej „Wsparcie dialogu społecznego”. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Polski i Litwy.

Szkolenie ma na celu wzrost wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej rynku pracy, w tym: stosowania nowych technologii w miejscu pracy, pracy zdalnej i prawa do odłączenia, a także niekorzystnego dla pracowników wykorzystywania algorytmów, zapobiegania nadmiernemu nadzorowi w miejscu pracy oraz bezpieczeństwu pracowników wykonujących pracę w sieci, w tym ochronę danych osobowych.

W trakcie 3-dniowego szkolenia uczestnicy wymieniają się uwagami w zakresie digitalizacji rynku pracy oraz dyskutują na tematy związane m.in. z: koniecznością ustanowienia krajowej strategii w zakresie zdobywania kompetencji cyfrowych, przekwalifikowania pracowników, a także reformy edukacji w zakresie zapewnienia kompetencji przyszłości wśród pracowników. Szczególnie interesujące dyskusje dotyczą sztucznej inteligencji (ang. AI), jej wpływu na świat pracy oraz sposobów jej wykorzystania w interesie pracowników.

W projekcie zaplanowana jest realizacja 5 szkoleń prowadzonych przez trenerkę Partnera projektu – Fundacji Instrat – Blankę Wawrzyniak oraz Hannę Sakowicz – Daszczyńską – trenerkę KK NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy podkreślą znaczenie i aktualność poruszanych tematów wymieniając między sobą uwagi i dobre praktyki do wdrożenia we własnych zakładach pracy. Duża aktywność przedstawicieli pracowników i pracodawców biorących udział zarówno podczas merytorycznych dyskusji, jak i w pozostałych ćwiczeniach przygotowanych przez trenerki, bezpośrednio realizuje podstawowy cel projektu jakim jest wzmocnienie dialogu społecznego i pozytywnie wpływa na wzajemne postrzeganie oraz relacje.

Poniżej treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji oraz więcej informacji o samym projekcie:

kn