Menu

Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy  to grupa problemów, którymi NSZZ „Solidarność” zajmuje się na co dzień. Aby wspierać pracowników zorganizowanych w „S” w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w pracy Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska Pracy:

  • zbiera informacje dotyczące warunków pracy w zakładach,  działalności Społecznej Inspekcji Pracy,  naruszania przepisów prawa pracy, działań instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się tematyką warunków i prawa pracy;
  • przygotowuje materiały, projekty uchwał, stanowisk oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy; 
  • wymienia informacje oraz doświadczenia z regionami (regionalnymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), strukturami branżowymi (branżowymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), społeczną inspekcją pracy;
  • współpracuje  z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy, ministerstwami, instytutami naukowymi, związkami zawodowymi i organizacjami międzynarodowymi;
  • reprezentuje związek w komisjach, instytucjach i organizacjach  krajowych i międzynarodowych;
  • określa wytyczne dla działalności społecznej inspekcji pracy;
  • rozpatruje wnioski organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych.
 
Konferencja dotycząca warunków pracy w sektorze recyclingu i gromadzenia odpadów.
27 marca w Brukseli odbyło się spotkanie organizowane przez ETUI w związku  z premierowym wydaniem HesaMag # 9 dotyczącego spraw recyklingu i odpadów.
Główna tematyka spotkania dotyczyła niebezpieczeństw związanych z pracą w sektorze zbierania odpadów i recyclingu. Program obejmował:
Prezentację raportu specjalnego HesaMag#9 na temat odpadów i recyclingu
Społeczny wymiar polityki recyclingu odpadów UE
Komisja Europejska oczekuje, że do 2020 roku Europa stanie się społeczeństwem recyklingu. Czyli więcej będzie przetwarzać niż wyrzucać. Taka „ekonomia recyclingu” stwarza duże możliwości zatrudnienia lecz stwarza również istotne pytania na temat zarządzania odpadami oraz metod recyclingu.
Praca przy odpadach wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na różnego rodzaju pyły, mikroorganizmy i substancje nieznanego pochodzenia. Nie można przewidzieć co zawiera kontener z odpadami i z jakimi substancjami miały kontakt rzeczy się w nim zajmujące. Tam gdzie wprowadzono politykę segregacji odpadów i jest ona skutecznie prowadzona, zawartość kontenera jest mniej więcej przewidywalna. Jednakże tzw. Zbiorcze śmieci mogą zawierać różnego rodzaju „niespodzianki” o trującym bądź drażniącym działaniu na organizm ludzki.
Należy nadmienić, że praca przy odpadach została zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w których znajomość zasad BHP i ich przestrzeganie jest na bardzo niskim poziomie. Szacuje się, iż przy pracy z odpadami zatrudnionych jest ok. 50 tyś pracowników natomiast przy recyclingu 500 tyś. W większości przypadków jest to zatrudnienie czasowe lub tzw. outsourcing. Przy tak wysokiej skali zatrudnienia i mając na uwadze fakt, że zgodnie z kierunkiem przyjętym przez Komisję Europejską sektor ten będzie się jeszcze powiększał, należałoby przedsięwziąć następujące działania dla polepszenia warunków pracy w tym sektorze:
1. Zwiększenie świadomości na temat zasad BHP w zakładach zajmujących się odpadami;
2. Zwiększenie mechanizacji na stanowiskach pracy ze zwiększonym ryzykiem kontaktu z substancjami trującymi i drażniącymi (przy czym w przypadku śmieci bardzo ciężko będzie te substancję zidentyfikować, mogą tu powstawać dowolne mieszaniny gazów i cieczy o nieznanych właściwościach)
3. Należy zdiagnozować rodzaje ryzyka występujące w sektorze śmieciowym aby móc im skutecznie zapobiegać;
4. Należy polepszyć ergonomię pracy w tym sektorze.
(mf)
 
 
Spotkanie robocze grupy przedstawicieli pracowników Komitetu Doradczego ds. BHP (ACSH-WIG) w Luksemburgu
03 kwietnia 2014 r. w Luxemburgu odbyło się posiedzenie robocze grupy przedstawicieli pracowników Komitetu Doradczego ds. BHP (ACSH – WIG).
Podczas posiedzenia omawiano następujące kwestie:
1. Działania mogące przyśpieszyć wprowadzenie strategii na lata 2013-2020
Mimo, iż Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie strategii w kwietniu, jednakże bez podania konkretnej przyczyny wycofała się z tego pomysłu pozostawiając Europę bez strategii BHP na lata 2013-2020. Dwaj przedstawiciele Komisji wysłuchali cierpliwie naszych żalów i rozgoryczenia ze strony przedstawicieli pracowników. Po czym rozgorzała dyskusja na temat możliwych działań mających na celu zmuszenie komisji do wprowadzenia strategii. Niestety chwilowo żadne nowe decyzje nie zostały podjęte.
2. 28 kwietnia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy zorganizowano europejską konferencję, której głównym tematem miała być strategia BHP na lata 2013 - 2020
3. Nominacje członków do grup roboczych Komitetu
Poszukiwani są kandydaci do prac w grupach roboczych komitetu. Mamy jeszcze wakaty w grupie ds.:
pól elektromagnetycznych; 
zaburzeń mięśniowoszkieletowych;
samozatrudnienia;
redukcji ryzyka związanego z pracą kierowców;
podwykonawstwa.
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego
Europejskie związki zawodowe starają cię docierać do kandydatów na europarlamentarzystów za pomocą wszystkich kanałów informacji tj. droga mailową, telefoniczną, podczas spotkań z kandydatami przeprowadzając z nimi swoisty wywiad na temat ich świadomości w zakresie wzmacniania europejskich regulacji BHP. Jest to sposób na zwrócenie uwagi kandydatów na sprawy wstrzymywania wdrożenia strategii BHP na lata 2013-2020 oraz na działania Komisji Europejskiej potencjalnie zmierzające do pogorszenia warunków pracy w Europie pod płaszczykiem wprowadzania ułatwień dla biznesu i walki z biurokracją (Program REFIT czy Smart regulations)
Należy uświadamiać kandydatom, że w zjednoczonej Europie kwestia warunków pracy wciąż jest sprawa wymagającą poprawy i że przedstawiciele świata pracy będą śledzić ich poczynania i decyzje jako przyszłych przedstawicieli swoich krajów w Europarlamencie.
Jest to jeszcze jedna ze stosowanych przez zachodnie centrale nieoficjalnych form nacisku, która ma doprowadzić do wprowadzenia strategii BHP na początku kolejnej kadencji władz Europejskich.
(mf)
 
                              
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.