Menu

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy  to grupa problemów, którymi NSZZ „Solidarność” zajmuje się na co dzień. Aby wspierać pracowników zorganizowanych w „S” w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w pracy Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  • zbiera informacje dotyczące warunków pracy w zakładach,  działalności Społecznej Inspekcji Pracy,  naruszania przepisów prawa pracy, działań instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się tematyką warunków i prawa pracy;
  • przygotowuje materiały, projekty uchwał, stanowisk oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy; 
  • wymienia informacje oraz doświadczenia z regionami (regionalnymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), strukturami branżowymi (branżowymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), społeczną inspekcją pracy;
  • współpracuje  z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy, ministerstwami, instytutami naukowymi, związkami zawodowymi i organizacjami międzynarodowymi;
  • reprezentuje związek w komisjach, instytucjach i organizacjach  krajowych i międzynarodowych;
  • określa wytyczne dla działalności społecznej inspekcji pracy;
  • rozpatruje wnioski organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych.


paulina barańska

p.baranska@solidarnosc.org.pl              
tel. 502 273 459          

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.