Przejdź do treści Wyszukiwarka

Cyfryzacja Rynku Pracy – warsztaty projektowe

  • piątek, 27 Października 2023
  • Zagranica
  • Autor: Admin


26-27 października 2023 r. w Wilnie odbywają się warsztaty międzynarodowe połączone ze spotkaniem grupy sterującej projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, organizowane przez partnera projektu – litewskie związki zawodowe LPS Solidarumas. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele pracowników i pracodawców z 4 krajów członkowskich (Włoch, Polski, Rumuni, Litwy) oraz kraju kandydującego – Macedonii Północnej.

Transformacja cyfrowa rynku pracy nabiera coraz większego rozpędu, napędzana przez błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji, wymaga podjęcia dialogu społecznego mającego na celu ochronę pracowników oraz wykorzystania nowych możliwości we właściwy sposób.
Od dyskusji na ten temat rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie partnerów społecznych organizowane w ramach międzynarodowego projektu, którego Liderem jest KK NSZZ „Solidarność”.

W 1 dniu spotkania Krajowi Eksperci Prawni reprezentujący partnerów projektu przedstawili rezultaty warsztatów krajowych rozpoczynające prace nad stworzeniem Krajowych Planów Działań zmierzające do wdrożenia tytułowego Porozumienia w poszczególnych krajach. Ponadto uczestnicy dyskutowali na temat rozwiązań prawnych dotyczących prawa do odłączenia (ang. right to disconnect). W ramach wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili Urząd miasta Wilna, gdzie mieli okazać poznać procesy cyfrowe zaimplementowane w tej instytucji, na czele z multimedialną stroną internetową. Wśród wielu innowacyjnych funkcjonalności strona umożliwia załatwienie sprawy urzędowej on-line, wizualizację miasta w trójwymiarowym wymiarze, zgłaszanie nieprawidłowości związanych z dostarczaniem usług publicznych i ich rozwiązywanie w bardzo transparentny sposób. Strona wyróżnia się także rozbudowaną bazą danych o mieszkańcach dostępną publicznie.

Drugi dzień poświęcony jest wystąpieniom przedstawicieli pracodawców z Litwy, a także przedstawicieli EKZZ i ETUI w zakresie prawa do odłączenia, ochrony danych wrażliwych oraz postępów nad pracami legislacyjny o sztucznej inteligencji. Po tych wystąpieniach dr Jan Czarzasty – ekspert projektu przedstawił strukturę i założenia Raportu końcowego projektu. Barbara Surdykowska – ekspert KK NSZZ „S”, która pełniła także rolę moderatora skupiła się na opisie Krajowych Planów Działań w zakresie wdrożenia Porozumienia Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji w krajach uczestniczących w projekcie. Następnie uczestnicy dyskutowali o kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście postępującej transformacji cyfrowej rynku pracy.

Podsumowując spotkanie zarządzający projektem Karol Nosal i Maria Żytko przedstawili kwestie administracyjne oraz następne działania w projekcie.

Treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji oraz więcej informacji o samym projekcie można znaleźć TUTAJ

kn