Przejdź do treści Wyszukiwarka

Cyfryzacja Rynku Pracy – spotkanie projektowe

  • piątek, 16 Czerwca 2023
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. K. Nosal


15-16 czerwca 2023 r. we Florencji odbywają się warsztaty międzynarodowe połączone ze spotkaniem grupy sterującej projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, organizowane przez partnera projektu – włoskie związki zawodowe CISL. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele pracowników i pracodawców z 4 krajów członkowskich (Włoch, Polski, Rumuni, Litwy) oraz kraju kandydującego – Macedonii Północnej.

Transformacja cyfrowa rynku pracy nabiera coraz większego rozpędu, napędzana przez błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji, wymaga podjęcia dialogu społecznego mającego na celu ochronę pracowników oraz wykorzystania nowych możliwości we właściwy sposób.

Od dyskusji na ten temat rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie partnerów społecznych organizowane w ramach międzynarodowego projektu, którego Liderem jest KK NSZZ „Solidarność”. 

W 1 dniu spotkania oprócz kwestii poświęconych sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence -AI), Krajowi Eksperci Prawni przedstawili studia przypadków zebrane i opisane w czasie projektu opisujące przykłady transformacji cyfrowych w 30 podmiotach ze sfery prywatnej i publicznej. Opisane przykłady dotyczyły w większości zmian produkcyjnych (automatyzacja), poprawy komunikacji z wykorzystaniem systemów komunikacji internetowych (dygitalizacja i cyfrowy obieg dokumentów) co prowadzi do większej efektywności pracy oraz przyspiesza wiele procesów produkcyjnych. Pozostałe przykłady dotyczyły m.in. prawa do odłączenia (R2D), używania algorytmów oraz zmian w procesie pracy. Opisane przykłady różniły się znacznie w zależności od zamożności i zaawansowania technologicznego danego kraju, dzięki czemu zaplanowana w projekcie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk realizowana jest w pełni.

Po wystąpieniach krajowych, dr Jan Czarzasty – ekspert projektu przedstawił wnioski oraz analizę porównawczą przedstawionych casów, a także założenia Raportu końcowego projektu. Barbara Surdykowska – ekspert KK NSZZ „S”, która pełniła także rolę moderatora skupiła się na opisie krajowych warsztatów negocjacyjnych, które w założeniach projektu prowadzić mają do opracowania Krajowych Planów Działań w zakresie wdrożenia Porozumienia Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajów uczestniczących w projekcie.

Drugi dzień poświęcony jest wystąpieniom włoskich ekspertów reprezentujących związki zawodowe oraz środowisko naukowe, a także przedstawicieli EKZZ i ETUI w zakresie prawa do odłączenia, ochrony danych wrażliwych oraz rokowań zbiorowych w kontekście używania sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Przedstawiciel EKZZ przedstawi przepisy prawne oraz działania w zakresie sztucznej inteligencji na poziomie europejskim ze szczególnym naciskiem na wyzwania jakie wiążą się z implementacją tych zapisów do świata pracy.

Na zakończenie Blanka Wawrzyniak – główny trener z Fundacji Instrat przedstawi metodologię, agendę oraz założenia międzynarodowych szkoleń, które będą realizowane w projekcie od września tego roku. 

Podsumowując spotkanie zarządzający projektem Karol Nosal i Maria Żytko przedstawią kwestie administracyjne związane ze zbliżającym się okresem raportowania oraz następnymi działaniami w projekcie.

Treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji oraz więcej informacji o samym projekcie można znaleźć TUTAJ.

kn