Przejdź do treści Wyszukiwarka

Cyfryzacja Rynku Pracy – II warsztaty negocjacyjne

  • wtorek, 05 Grudnia 2023
  • Branże
  • Autor: Admin


1.12.2023 r. odbyły się w warszawskiej siedzibie Konfederacji Lewiatan, partnera projektu, 2 warsztaty negocjacyjne w ramach międzynarodowego projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych oraz środowisk naukowych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w problematykę cyfryzacji rynku pracy, a także przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zaplanowane w projekcie dwa warsztaty negocjacyjne miały na celu zainicjowanie wdrażania „Porozumienia EFAD” w Polsce, identyfikację najważniejszych kwestii związanych z transformacją cyfrową rynku pracy, negocjacje, a następnie uzgodnienie Krajowego Planu Działań (NAP) wskazującego kolejne kroki we wdrożeniu Porozumienia na poziomie krajowym.

W wyniku prac, w trakcie oraz pomiędzy spotkaniami, polscy partnerzy społeczni uzgodnili większość zagadnień priorytetowych możliwych do wprowadzenia na polskim rynku pracy z obszarów takich jak: prawo do odłączenia (R2D), budowanie kultury uczenia się przez całe życie oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy wykorzystujących cyfrowe rozwiązania, a także zasady dalszego monitoringu i wdrażania przedmiotowego Planu działań. W wyniku negocjacji nie udało się ustalić wspólnego stanowiska w zakresie dostępu związków zawodowych do narzędzi elektronicznej komunikacji z pracownikami. Z tego powodu uzgodniono, iż dalsze prace nad krajowym Planem działań będą przebiegać w trybie obiegowym z udziałem wszystkich reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, a następnie, po uzgodnieniu ostatecznej treści, na wspólny wniosek pracodawców i organizacji związkowych dokument zostanie skierowany do Rady Dialogu Społecznego.

Alfred Bujara – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Usług podkreślił, że tego typu porozumienia powinny być negocjowane także na poziomie sektorowym, co wymaga obecności reprezentatywnych przedstawicieli pracodawców. Dla związków zawodowych i  samego dialogu społecznego kluczowym problemem jest brak reprezentacji pracodawców do rokowań na poziomie branżowym.

Tutaj na stronie projektu treść uzgodnionego Planu działań w zakresie cyfryzacji oraz szczegółowy raport z 2 warsztatów dostępny będzie po jego opracowaniu (do końca stycznia 2024 r.).

kn