Przejdź do treści Wyszukiwarka

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 

 • czwartek, 19 Października 2023
 • Kraj
 • Autor: Admin

/ fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność


W dniach 19-20 października w hali Centralnego Ośrodku Sportu w Spale trwać będą obrady 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Tegoroczny Zjazd odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. W jego trakcie, Delegaci dokonają wyboru członków Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku na nową pięcioletnią kadencję 2023-2028.

 • 11:05 | Przemawia Prezydent RP Andrzej Duda.
 • 11:00 | Trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym członkom NSZZ „Solidarność”. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Bogdan Biś, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.
 • 10:45 | Na tegoroczny Zjazd Solidarności przybyli znamienici goście na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także: ministrowie Andrzej Dera, Piotr Ćwik, Marlena Maląg, Stanisław Szwed; doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Okręgowy Inspektor Pracy z Łodzi Marcin Grzelak i Okręgowy Inspektor Pracy z Katowic Piotr Kalbron, byli przewodniczący Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, prezesi i przedstawiciele spółek, w tym prezes KGHM Tomasz Zdzikot, duchowni – ksiądz kanonik Tadeusz Magas, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.
 • 10:35 |  – Na przestrzeni tej pięcioletniej kadencji wielu naszych przyjaciół odeszło. Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci  – powiedział Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności, który prowadzi tegoroczne obrady.
 • 10:30 | Ksiądz kanonik Tadeusz Magas poprowadził wspólną modlitwę przypominając o przypadającej dzisiaj 39. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. „Kiedy ranne wstają zorze Tobie ziemia, Tobie morze Tobie śpiewa żywioł wszelki Bądź pochwalon, Boże wielki! Tobie śpiewa żywioł wszelki Bądź pochwalon, Boże wielki!”
 • 10:25 | Zebrani Delegaci i goście odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”
 • 10:20 | Na salę obrad wprowadzono sztandar NSZZ „Solidarność”
 • 10:20 | Piotr Duda: Jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” otwieram XXXI Krajowy Zjazd Delegatów.
 • ​​​​​​10:00 | Rozpoczął się pierwszy dzień obrad XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. 

Msza inaugurująca Zjazd

Wczoraj w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

Tradycyjne nabożeństwo, w którym wzięli udział związkowcy na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą, poprowadził ksiądz proboszcz Dariusz Łosiak, a homilię wygłosił ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.  

Związkowcy modlili się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Ojca Świętego Jana Pawła II – których relikwie znajdowały się na ołtarzu – w intencji ludzi pracy, Ojczyzny, związku zawodowego Solidarność oraz zmarłych kolegów i koleżanek. Wiernym towarzyszył również legendarny sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który wprowadzono na początku Mszy.

ZOBACZ WIĘCEJ: „Naród, który nie zna słów swoich proroków, marnieje”

Kompetencje KZD

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

W skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. W tym roku na obrady przybędzie 248 delegatów.

Do kompetencji KZD oprócz wyboru władz należy m.in. uchwalenie zmian statutu, uchwalenie ogólnego programu działania Związku, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.

Źródło: tysol.pl

Decyzja Prezydium KK ws. przyznania tytułu KGHM Polska Miedź S.A., jako Partnerowi przy organizacji XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Partnerami Zjazdu są: