Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 40 lat od jego męczeńskiej śmierci

  • poniedziałek, 10 Czerwca 2024
  • Regiony
  • Autor: Admin

fot. Region Gdański NSZZ Solidarność


Msza święta, koncelebrowana, 8 czerwca br. rozpoczęła sobotnie uroczystości rocznicowe poświęcone Patronowi naszego Związku, bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. W świątyni poświęcony został witraż, wykonany z inicjatywy NSZZ „Solidarność”.

Szczególne wspomnienia i przeslanie bł. ks. Jerzemu Popiełuszce podczas mszy św. przekazali – wygłaszający homilię, o. Marek Kiedrowicz, kapelan Gdańskiej Chorągwi ZHP – „patrząc na tego niezwykłego człowieka, niezwykłego kapłana, przez pryzmat jego wierności, która w sposób szczególny objawiła się, gdy trafił w ręce oprawców” oraz ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy. Zgromadzeni w świątyni modlili się też za poległego na granicy polsko-białoruskiej żołnierza 1. Warszawskiej Brygady Pancernej WP szer. Mateusza Sitka.

W uroczystości uczestniczyli związkowcy z NSZZ „S” m.in. przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, Bożena Brauer, liderka oświatowej NSZZ „S” w Regionie Gdańskim, Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding, przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność”, kombatanci i świadkowie wydarzeń z lat 80 oraz Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda, a gdański IPN reprezentował dyrektor Marek Szymaniak.  

Po mszy św. związkowcy Krzysztof Dośla i Krzysztof Żmuda wręczyli medal „Zło Dobrem Zwyciężaj”, przyznawany przez Kapitułę i Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, w uznaniu wkładu w upamiętnianie bł. ks. Jerzego, proboszczowi ks. Ludwikowi Kowalskiemu.

Szczególnym momentem było też odsłonięcie i poświęcenia witraża, przedstawiającego bł. Jerzego, z inicjatywy i dzięki staraniom Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

W murach bazyliki można też obejrzeć wystawę pt. „Zło dobrem zwyciężaj. Ks. Jerzy Popiełuszko na Wybrzeżu Gdańskim”, przygotowanej przez pracownika IPN Arkadiusza Kazańskiego. Ksiądz Jerzy krzewił nadzieję, że Polska wolność odzyska.  

Wydarzenie moderował naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Daniel Czerwiński, a krótkie przemówienia wygłosili dr Marek Szymaniak, Krzysztof Dośla, ks. kanonik Ludwik Kowalski, a także autor dr Arkadiusz Kazański.

Kilkadziesiąt osób z uwagą przysługiwało się też dyskusji na kanwie książki pt. „Zlecenie na Popiełuszkę” Zbigniewa Branacha, bazującej na wydarzeniach z 1984 r. i procesie toruńskim. Publikacja w zamierzeniach miała przeciąć inne niż znane powszechnie wersje tragedii, w tym o przebiegu i dacie zabójstwa. W tej materii pomocne okazują się materiały procesowe oraz wystąpienia mec. Edwarda Wende i Jana Olszewskiego oraz uznanej psychiatry i kryminologa prof. Krystyny Daszkiewicz. Proces toruński był obszernie relacjonowany pod bacznym okiem MSW i Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”.  Proces w rzeczywistości roku 1985 i 1986 był wyreżyserowany, to doprowadził do wyroków skazuących oficerów reżimu i do przetasowań w aparacie represji PRL (politycznym inspiratorem porwania ks. Popiełuszki, poprzedzonego propagandowym szczuciem, był najpewniej ówczesny sekretarz KC PZPR gen. milicji Mirosław Milewski – dop. red.).

Wystawę w bazylice św. Brygidy można oglądać do 4 lipca br. Organizatorami wydarzenia był Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Oddział IPN w Gdańsku.

www.solidarnosc.gda.pl