Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wspólne stanowisko IndustriAll i EPSU przeciwko nowej polityce oszczędnościowej UE

  • piątek, 23 Lutego 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin


We wspólnej opinii, przywódcy 2 największych europejskich federacji branżowych ostrzegli przed zaostrzaniem zasad fiskalnych UE, podkreślając kluczową rolę wysokiej jakości usług publicznych w realizacji ambitnego celu odbudowy europejskiego potencjału przemysłowego.

10 lutego 2024 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie przeglądu zasad fiskalnych UE, które wpływają na politykę budżetową państw członkowskich.  W ocenie EKZZ kompromis ten może doprowadzić do nowej fali polityki oszczędnościowej (austerity) o całkowicie negatywnych skutkach.  Wspólny głos w tej sprawie zabrali przywódcy największych organizacji branżowych w ramach EKZZ.  Judith Kirton-Darling, sekretarz generalna Europejskiego Związku  IndustriAll i Jan Willem Goudriaan, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Usług Publicznych (EPSU)  argumentują przeciwko nowym środkom oszczędnościowym i wzywają do uczciwych inwestycji w celu utrzymania praw socjalnych, Zielonego Ładu i dobrych miejsc pracy w przemyśle i usługach publicznych. W ich ocenie powrót do polityki austerity zniszczy usługi publiczne, europejską bazę przemysłową i doprowadzi do wzrostu eurosceptycyzmu.

Jak podkreślają Judith Kirton-Darling i Jan Willem Goudriaan, EKZZ obliczyła, że proponowane przepisy oznaczałyby cięcia wydatków publicznych o 100 miliardów euro rocznie w okresie czterech lat. W przypadku przykładowo Belgii oznaczałoby to cięcia wydatków o 27 miliardów euro w okresie od czterech do siedmiu lat, co miałoby znaczący wpływ na zabezpieczenie społeczne, publiczną opiekę zdrowotną i inne usługi publiczne.

Obie  europejskie  federacja branżowe wskazują na znikanie usług publicznych z obszarów wiejskich i wyraźne dowody na brak wykwalifikowanego personelu w sądach, edukacji i agencjach kluczowych dla wdrożenia Zielonego Ładu i europejskiej strategii przemysłowej. Nie ma wystarczających inwestycji we wzmocnienie inspekcji pracy, administracji podatkowej, agencji ochrony środowiska czy administracji publicznej. Organy te mają kluczowe znaczenie dla towarzyszenia cyfrowym i zielonym rewolucjom, które są potrzebne, aby uczynić je sprawiedliwymi dla wszystkich i zapewnić dobre wydatkowanie środków publicznych. Oszczędności idą w parze z deindustrializacją Europy. Oszczędności i deindustrializacja są przeciwieństwem tego, czego potrzebuje Europa.

W ocenie autorów stanowiska w czasie, gdy inne duże gospodarki, w szczególności USA, inwestują w czyste technologie i dobre miejsca pracy poprzez bardziej elastyczne podejście fiskalne, UE ma zamiar związać sobie ręce nowymi zasadami zarządzania gospodarczego, które uniemożliwią prawie wszystkim państwom członkowskim inwestowanie w ekologiczną i cyfrową transformację i dobrej jakości miejsca pracy.

Niemożliwe jest spełnienie obietnicy sprawiedliwej transformacji dla pracowników i ich społeczności bez całościowego spojrzenia na ogromne potrzeby inwestycyjne w zakresie dekarbonizacji produkcji, zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracowników, radzenia sobie z obsadą kadrową naszych usług zdrowotnych i opiekuńczych w celu rozwiązania problemu 2 milionów brakujących pracowników służby zdrowia lub rozwiązania kryzysu mieszkalnictwa socjalnego. Obecnie w przepisach podatkowych nie przewidziano żadnych zabezpieczeń chroniących te inwestycje.

IndustriAll i EPSU dostrzegają współzależność i pozytywne sprzężenie zwrotne między europejską polityką przemysłową a wysokiej jakości usługami publicznymi. Prężna i zrównoważona struktura produkcyjna wytwarzająca potrzebne towary i usługi przyczyni się do stworzenia bazy podatkowej dla wysokiej jakości usług publicznych i ochrony socjalnej.

Ze stanowiskiem (w wersji angielskiej) można się zapoznać tutaj.

bs