Przejdź do treści Wyszukiwarka

W Urzędzie Miasta w Rzeszowie powstała Solidarność

  • środa, 01 Lutego 2023
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin


Do organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta w Rzeszowie, choć powstała zaledwie dwa tygodnie temu, należy już ponad siedemdziesięciu pracowników.
– Założenie Związku w naszym Urzędzie to nie jest inicjatywa ostatnich dni. Od 2013 roku jestem przedstawicielem załogi w Urzędzie Miasta w Rzeszowie. Jesienią otrzymałem pismo, pod którym podpisało się 458 osób, czyli ponad połowa pracowników urzędu. W piśmie postulowano, by podjąć z kierownictwem magistratu rozmowy na temat poprawy warunków płacowych. Postulaty zostały więc przedstawione Prezydentowi. Otrzymał on również oficjalne pismo w tej sprawie – mówi Marian Salwik, przewodniczący Solidarności w Urzędzie Miasta w Rzeszowie. – W tym czasie padł także pomysł, by założyć związek zawodowy. Zaproponowałem, aby była to Solidarność, bo jest najbliższa mojemu sercu, poza tym to największy, najsilniejszy związek zawodowy w Polsce. W efekcie, 12 stycznia doszło do spotkania, podczas którego zdecydowano o założeniu związku, 17 stycznia zaś go zarejestrowano.
Jak mówi Marian Salwik, celem organizacji zakładowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie jest obrona godności i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków, a w szczególności: zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak zaś informuje Joanna Stopyra z Działu Rozwoju Związku ZR Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w wyniku pierwszych wyborów w organizacji na funkcję Przewodniczącego został wybrany Marian Salwik. Zastępcą przewodniczącego -Andrzej Komosa, sekretarzem – Jacek Czajka, skarbnikiem – Karina Nowacka, zaś członkiem zarządu – Marcin Deręgowski.
Marian Salwik dodaje, że dziś do organizacji zakładowej NSZZ „S” Pracowników Urzędu Miasta w Rzeszowie należy już ponad 70 osób. – Na jutro wyznaczono termin spotkania z przedstawicielami naszego kierownictwa – zapowiada.

ZR Rzeszowskiego NSZZ „S”