Przejdź do treści Wyszukiwarka

„Solidarność rozkwita tam, gdzie jest zaufanie”. Za nami 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa w Kaliszu

  • środa, 01 Maja 2024
  • Kraj
  • Autor: Admin

fot. B.Michałowska


Tradycyjnie 1 maja odbyła się organizowana przez Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do bazyliki św. Józefa w Kaliszu.

Pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” pielgrzymowali do św. Józefa w dniu jego wspomnienia już po raz trzydziesty drugi. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta, której przewodniczył bp. Łukasz Buzun.

Patron na nasze czasy

W homilii biskup Buzun mówił o tym, że św. Józef jest nazywany patronem na nasze czasy.

– Jakie są te nasze czasy? – pytał, przekonując: – Żyjemy w cieniu demona w postaci wojny na Ukrainie. ale też w innych regionach Ziemi, żyjemy w cieniu emigracji, żyjemy z dylematami społecznymi, moralnymi, osobistymi, rodzinnymi. Niektórzy są osamotnieni, potrzebują wsparcia. Wielu towarzyszy niepokój.

Ksiądz biskup wymieniał także wyzwania, a wśród nich walkę z Zielonym Ładem, jaką podjęła Solidarność, organizując demonstrację 10 maja w Warszawie oraz proponując referendum.

– Tajemnica wcielenia Chrystusa opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Maryja i Józef ufali mu nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Ufali także sobie nawzajem. (…) Solidarność rozkwita tam, gdzie jest zaufanie, gdzie ufamy sobie, opieramy się na sobie. Solidarność to jest relacja – ja z tobą. (…) To nosimy w swoim sercu

– powiedział bp Łukasz Buzun.

W trakcie Mszy Św. odbyło się również zawierzenie św. Józefowi.

Solidarność stara się podążać za wskazówkami bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W kaliskiej bazylice św. Józefa oprócz setek pielgrzymów i kilkudziesięciu pocztów sztandarowych, pojawili się także m.in. przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zastępcą przewodniczącego KK NSZZ „S” Grzegorzem Adamowiczem na czele oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Wśród obecnych polityków w pielgrzymce wziął udział m.in. poseł Jan Mosiński, były przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa NSZZ „S”, który trzydzieści dwa lata temu był pomysłodawcą pielgrzymki robotników do św. Józefa.  

Na początku mszy minister Andrzej Dera odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do pielgrzymów.

„Cieszę się, że podejmują państwo reflksję nad pracą, która w optyce chrześcijańskiej jest powołaniem człowieka. Tak należy o niej myśleć, szczególnie w obliczu współczesnych wyzwań. (…) Dziękuję wszystkim organizacjom zabiegającym o prawa i godność ludzi pracy”

– przekazał prezydent Andrzej Duda.

List od przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odczytał z kolei Grzegorz Adamowicz.

„Nasz duchowy przywódca św. Jan Paweł II mówił: „Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako «obraz Boga» jest osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie”. Jako Solidarność staramy się być wierni Jego wskazówkom i naszym chrześcijańskim fundamentom, a także katolickiej nauce społecznej Kościoła”

– napisał przewodniczący, przekonując, że dziś próbuje się narzucić nową religię – religię klimatyczną. Przekazał także pielgrzymom zaproszenie na demonstrację przeciwko Zielonemu Ładowi, która odbędzie się10 maja w Warszawie oraz opisał przygotowania do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie.

„Tegoroczne hasło pielgrzymki: „Święty Józefie – naucz nas zło dobrem zwyciężać” odwołuje się do słów Naszego Patrona, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ubiegłoroczny Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ogłosił rok 2024 – Rokiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku bowiem mija 40 lat od momentu męczeńskiej śmierci patrona Solidarności. Przykład jego życia, ale również jego nauczanie, które wciąż mamy w pamięci, to walka o wolność człowieka. To bł. ks. Jerzy Popiełuszko mówił, że wolność to nasze podstawowe prawo”

– przekazał także przewodniczący.

„Módlmy się dzisiaj razem za pośrednictwem św. Józefa i bł. ks. Jerzego Popiełuszki o taki porządek społeczny, w którym istota człowieczeństwa i wolność obywateli będą szanowane, w którym prawa pracodawców i pracowników będą tak samo respektowane. Módlmy się o państwo, w którym każdy z nas będzie czuł się wolny i ważny, a także za Kościół święty, aby wciąż stał na straży naszych fundamentalnych wartości”

– zakończył Piotr Duda.

Bernard Niemiec, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” zaś dziękował wszystkim pielgrzymom za obecność, a osobom zaangażowanym w organizację pielgrzymki – za ich pracę.

Po Mszy Świętej złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II oraz tradycyjnie podzielono się chlebem.

CZYTAJ TAKŻE: 1 maja Solidarność obchodzi święto św. Józefa Robotnika

źródło: tysol.pl