Przejdź do treści Wyszukiwarka

Ruszyła kampania „Ostatni Dzwonek”

  • czwartek, 21 Marca 2024
  • Branże
  • Autor: Admin

Screenshot


Nadzieja na lepsze jutro dla młodych pracowników w Polsce przychodzi wraz z inicjatywą NSZZ „Solidarność”. 21 marca 2024 r. ruszyła kampania „Ostatni Dzwonek” na poznanie swoich praw pracowniczych. Naprawmy wspólnymi siłami podstawę programową w szkołach!

W obliczu wyzwań, z jakimi borykają się młodzi pracownicy w Polsce, wystartowała właśnie bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie świadomości młodego pokolenia na temat praw pracowniczych. Kampania „Ostatni Dzwonek”, prowadzona przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” we współpracy z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania oraz Krajową Sekcją Młodych, staje się symbolem nadziei na lepsze jutro dla wszystkich młodych Polek i Polaków.

W dzisiejszych czasach młodzi pracownicy często zmagają się z brakiem stabilności zatrudnienia, niskimi zarobkami oraz niepewnością co do swojej przyszłości zawodowej. Pomimo ogólnego trendu spadku bezrobocia w kraju, bezrobocie wśród młodych nadal pozostaje problemem, a młodzi ludzie często doświadczają trudności ze znalezieniem stabilnej pracy, zwłaszcza gdy nie posiadają wystarczającego doświadczenia zawodowego czy też wykształcenia.

Artykuły nt. kampanii „Ostatni Dzwonek”:


Poniżej spot promocyjny kampanii „Ostatni Dzwonek”

Kampania „Ostatni Dzwonek” nie tylko zwraca uwagę na te trudności, ale także dąży do zmiany sytuacji młodych poprzez edukację na temat praw pracowniczych. Jednym z kluczowych elementów kampanii jest integracja wiedzy o prawach pracowniczych do podstawy programowej w szkołach podstawowych i średnich. Poprzez wprowadzenie tematyki praw pracowniczych do przedmiotów takich jak Wiedza o Społeczeństwie czy Biznes i Zarządzanie oraz większy nacisk na Doradztwo Zawodowe, młodzi ludzie będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i co najważniejsze – bardziej świadomi swoich praw oraz możliwości egzekwowania ich w praktyce.

Poprzez dialog społeczny i zaproszenie do wspólnej naprawy treści programowych Pani Minister Barbary Nowackiej oraz Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, kampania „Ostatni Dzwonek” dąży do stworzenia lepszych warunków pracy dla przyszłych pokoleń oraz budowania świadomości społecznej na temat praw pracowniczych i ich znaczenia dla rozwoju społeczeństwa. Współpraca z rządem ma kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji postawionych celów kampanii. List wysłany do Ministerstwa Edukacji, w którym przedstawione zostały postulaty „Solidarności”, stanowi krok w kierunku współpracy między sektorem społecznym a rządem w dążeniu do poprawy sytuacji młodych pracowników w Polsce.

Kampania „Ostatni Dzwonek” to nie tylko nadzieja na lepsze jutro dla młodych pracowników w Polsce, ale także manifestacja determinacji społeczeństwa w walce o godne warunki pracy i szacunek dla praw pracowniczych. Dzięki niej Polska może zmierzać ku lepszej jakości miejsc pracy, dzięki którym każdy ma szansę na rozwój zawodowy i osobisty.

ik