Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rewolucja pracy platformowej na ostatniej prostej

  • wtorek, 12 Marca 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin


11 marca Unijni ministrowie należący do Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) potwierdzili wstępne porozumienie osiągnięte 8 lutego 2024 r. między prezydencją Rady Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim. Zaproponowane przepisy stanowią znaczący krok w kierunku uregulowania warunków pracy dla pracowników platformowych w Unii Europejskiej.

Głównym punktem nowych przepisów jest zapewnienie większej przejrzystości w stosowaniu algorytmów w zarządzaniu personelem. Nowe regulacje wymagają, aby zautomatyzowane systemy były monitorowane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, a pracownicy mieli możliwość kwestionowania decyzji podejmowanych automatycznie. Dodatkowo, dyrektywa ma na celu pomóc w precyzyjnym określeniu statusu zatrudnienia pracowników platformowych, co umożliwi im skorzystanie z praw pracowniczych przewidzianych przez prawo pracy UE.

Przyjęte porozumienie stanowi kamień milowy w regulowaniu zarządzania algorytmicznego w miejscu pracy. Jest to także pierwsza próba ustanowienia minimalnych standardów, które poprawią warunki pracy dla milionów pracowników platformowych na terenie całej UE. Porozumienie to, oparte na wcześniejszych negocjacjach Rady UE i Parlamentu Europejskiego, podkreśla zaangażowanie UE w promowanie godnych warunków pracy.

Należy również zauważyć, że dyrektywa gwarantuje, iż pracownicy będą odpowiednio informowani o stosowaniu zautomatyzowanych systemów monitorowania i podejmowania decyzji dotyczących ich zatrudnienia, warunków pracy oraz wynagrodzenia. Ponadto wprowadza zakaz stosowania automatyzacji w zakresie przetwarzania pewnych kategorii danych osobowych pracowników, takich jak dane biometryczne czy informacje o stanie emocjonalnym czy psychicznym.

Kolejnym krokiem jest finalizacja we wszystkich językach urzędowych a następnie formalne przyjęcie przez obie instytucje unijne. Po tym procesie państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację postanowień dyrektywy do swojego krajowego ustawodawstwa. To z kolei zapewni spójność i skuteczność przepisów dotyczących pracy na platformach cyfrowych w całej Unii Europejskiej.

ik