Przejdź do treści Wyszukiwarka

Reaktywowana Komisja w Gdańskim ZOO

  • czwartek, 25 Kwietnia 2024
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin


8 lutego br. odbyło się zebranie wyborcze władz organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Była to pewnego rodzaju reaktywacja związku zawodowego w tej instytucji. Co prawda, związek zawodowy w gdańskim ZOO funkcjonował od 1989 roku, o czym świadczy niski numer w rejestrze organizacji w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”, jednak ostatnie lata nie były dobre dla tej organizacji , był to okres stagnacji i zmniejszania się liczby członków związku. 

Po nowych wyborach na czele organizacji stanął Tomasz Fiałkowski, na co dzień pracujący jako opiekun ptaków w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Odnowiona organizacja może się pochwalić wzrostem uzwiązkowienia, prawie 50 proc. załogi należy obecnie do Związku.

– Potrzebny był nam związek zawodowy, który skutecznie reprezentowałby interesy pracowników w rozmowach z pracodawcą. Chociaż działamy dopiero od lutego już udało się nam przeprowadzić wybory na społecznego inspektora pracy, pozytywne dla pracowników zmiany w odzieży roboczej jak równie wspólne powołanie z dyrektor GOZ komisji antymobbingowej. Rozpoczynamy również rozmowy z pracodawcą na temat regulaminu i czasu pracy. Zamierzamy także przejść szkolenia, aby bardziej profesjonalnie prowadzić naszą działalność – mówi Tomasz Fiałkowski.

Skład Komisji Zakładowej: Tomasz Fiałkowski (przewodniczący), Marek Janik (zastępca przewodniczącego), Agnieszka Targowska (sekretarz), Katarzyna Figiel-Rzewuska (skarbnik), Beata Buczkowska, Mariusz Fiałkowski, Jarosław Wolski, Daria Zwierzchowska.

Skład Komisji Rewizyjnej: Grażyna Łucyszyn (przewodnicząca), Anna Ciechańska, Beata Czechowska. Dariusz Grudziński, Andrzej Hinc, Joanna Szymańska.

źródło: www.solidarnosc.gda.pl (mk)