Przejdź do treści Wyszukiwarka

Przedstawiciele WIOŚ NSZZ „Solidarność” spotkali się z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska

  • środa, 10 Lipca 2024
  • Branże
  • Autor: Admin

fot. Filip Naumienko/East News


5 lipca w biurze Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność” przy Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

GIOŚ reprezentowali: Pani Joanna Piekutowska – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pani Joanna Wyszyńska – Dyrektor Departamentu Prawnego, Pan Maciej Karczyński – Rzecznik Prasowy, a przedstawicielem ze strony Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” był Pan Daniel Pokuta.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska reprezentowali związkowcy z Wrocławia, Krakowa oraz Rzeszowa. Organizacja z Krakowa, na czele z jej Przewodniczącą Dorotą Bławat przynależy do struktury branżowej, czyli Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”.

Dyskutowano o warunkach pracy w WIOŚ

Na spotkaniu zostały omówione sprawy dotyczące m.in.: poprawy warunków pracy i płacy w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, zmian organizacyjnych, służących w przyszłości scaleniu Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i włączeniu w struktury Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bieżących problemów inspekcyjnych dotyczących kontroli w terenie oraz współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym. Ustalono także zasady bieżącej współpracy między Panią Minister Joanną Piekutowską – Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.