Przejdź do treści Wyszukiwarka

Przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „S” omawiali problemy myślenickich DPS-ów

  • poniedziałek, 20 Maja 2024
  • Regiony
  • Autor: Admin

fot. NSZZ "S" Region Małopolska


W Myślenicach, w Oddziale Regionu Małopolskiego, 15 maja 2024 r. odbyło się spotkanie komisji zakładowych Domów Pomocy Społecznej terenu myślenickiego – z Harbutowic, Pcimia, Trzemeśni.

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący oraz przedstawiciele ze wspomnianych DPS-ów, kierownik Oddziału Myślenice Aleksander Kamiński, prawnik Witold Witkowski, a także organizator Andrzej Gębara.

Problemy w poszczególnych placówkach

W trakcie rozmów omówiono problemy, z którymi borykają się DPS-y. Najbardziej złożona sytuacja jest w Pcimiu. Przewodnicząca Paulina Płoszczyca dokładnie przedstawiła bieżące sprawy. Mówiła o współpracy z dyrektor oraz z kierownictwem. Przedyskutowano sprawy kadrowe, finansowe, zatrudnienia, a także omówiono zasady wynagradzania, premii.

Przewodniczące z Harbutowic oraz z Trzemeśni również przedstawiły, z czym się zmagają w swoich ośrodkach. A należy w tym kontekście zauważyć, że jest to bardzo ciężka praca, wyjątkowo użyteczna i potrzebna, którą mało kto chce wykonywać.

Prawnik Witold Witkowski wyjaśnił sytuację prawną i obiecał pomoc w prowadzeniu tych spraw.

Zdecydowano o wystosowaniu oficjalnego pisma jako Region Małopolski oraz z ramienia Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej do starosty powiatowego. Jeśli to nie pomoże, będzie wszczęta dalsza procedura prawna.

Nieunormowane zasady płacy

Pracownicy są zobowiązani w określonych przypadkach do ukończenia tzw. kursów opiekuna medycznego. Z tego tytułu w niektórych DPS-ach obowiązuje dodatek 350 zł brutto, a w niektórych – tylko 40 zł. To tylko jeden z problemów dotyczących nieunormowanych zasad płacy w poszczególnych DPS-ach. To nie tylko Okręg Myślenice, ale cała Małopolska.

Nadmieńmy, że w każdym z myślenickich DPS-ów zatrudnionych jest ok. 50 osób, a służą pomocą 70–80 podopiecznym. Uzwiązkowienie przekracza zwykle ponad 50 proc., czasem sięga 80 proc.

Na zakończenie spotkania rozmawiano o proteście przeciwko Zielonemu Ładowi, który odbył się 10 maja. Rozdano listy do podpisu z prośbą o wszczęcia procedury referendum w sprawie odrzucenia ideologii Zielonego Ładu, która szkodzi każdemu z nas.

Ponadto poinformowano o wyjazdowej imprezie z okazji dziecięcego święta „Dzień Dziecka z Solidarnością”, która odbędzie się w sobotę, 1 czerwca.

Przypomniano również o szkoleniu dla przedstawicieli Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej w dniu 3–5 czerwca w Krynicy. Jednym z wykładowców będzie prawnik Witold Witkowski, przedstawi kwestie proceduralne i prawne związane z DPS-ami oraz wiele innych.