Przejdź do treści Wyszukiwarka

Prawo do strajku dla kontrolerów lotniczych zagrożone na Węgrzech

  • środa, 04 Sierpnia 2021
  • Branże
  • Autor: Admin


Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) 29 lipca wysłała pismo do Komisji Europejskiej wyrażając swoje głębokie zaniepokojenie działaniami węgierskiego rządu ograniczającymi a właściwie likwidującymi prawo do strajku dla kontrolerów ruchu lotniczego.

ETF wysłała pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, do unijnego komisarza ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasa Schmita oraz do unijnej komisarz ds. transportu Adiny Valean z prośbą o natychmiastowe działanie KE w celu powstrzymania tego, co europejska federacja branżowa postrzega jako naruszenia prawa przez rząd węgierski, a także zastraszania  związków zawodowych  w tym państwie członkowskim UE.

ETF wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją pracowników ruchu lotniczego Węgierskiego Dostawcy Usług Żeglugi Powietrznej (ANSP) – HungaroControl – którym obecnie zabroniono organizowania jakichkolwiek strajków, na podstawie dwóch  dekretów wydanych przez rząd Orbana. Jak podkreśla ETF dekret te nie tylko odrzuca decyzję 2.Mpkf.35.080/2021/5 Węgierskiego Sądu Apelacyjnego, ale także narusza art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

ETF zdecydowanie potępia taką ingerencję rządu węgierskiego w świadczenie usług żeglugi powietrznej i tworzenie wrogiego środowiska pracy, które zwiększa poziom stresu wśród pracowników ruchu lotniczego, a także stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla pasażerów, pracowników i obywateli.

Prawo do strajku podlega coraz częstszym ograniczeniom w licznych państwach a należy pamiętać o dorobku Międzynarodowej Organizacji Pracy który określa jakiego rodzaju ograniczenia są dopuszczalne.  To jest ta „czerwona linia” której żadne państwo nie powinny przekraczać –komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność.

W tym miejscu warto przypomnieć o wciąż nierozpatrzonym wniosku NSZZ Solidarność do polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadmiernych ograniczeń prawa do strajku w sferze publicznej w Polsce. Wniosek został złożony w 2014 r. Cóż tu komentować czytelnik sam może wyciągnąć wnioski.  – dodaje ekspertka.

bs