Przejdź do treści Wyszukiwarka

Powstała Solidarność pilotów linii lotniczej SprintAir SA

  • piątek, 18 Listopada 2022
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin

fot. wikipedia/ Anna Zvereva


fot. wikipedia/ Anna Zvereva

Dziś piloci będący na samozatrudnieniu i świadczący usługi na rzecz linii lotniczej SprintAir przesłali poprzez swój związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” informację do Zarządu SprintAir SA o rozpoczęciu działalnością związku w firmie oraz zaproszenie do podjęcia dialogu społecznego celem poprawy warunków zatrudnienia i wynagradzania.
„Lista spraw do negocjacji jest długa. Wynikają one z jednej strony z rozpowszechnionego w lotnictwie modelu samozatrudnienia personelu lotniczego, które jest wątpliwe od strony prawnej oraz z narzucanego jednostronnie przez firmę pogarszania warunków pracy i wynagradzania w ostatnich latach. Obniżki w wynagrodzeniu uzasadniane były pandemią Covid19, pomimo dobrych wyników operacyjnych i finansowych odnotowywanych przez przewoźników lotniczych w segmencie cargo, w tym SprintAir S.A.”
– mówi Paulina Puchała, była stewardesa Ryanair, prowadząca sprawę sądową o uznanie stosunku pracy w Warsaw Aviation, przewodnicząca związku zawodowego.
„Najpilniejsze kwestie to m.in.: zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i socjalnych do regeneracji oraz wypoczynku pomiędzy lotami w trakcie pobytów poza bazą macierzystą, zgodnych ze standardami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Warto zwrócić uwagę, iż piloci wykonują w głównej mierze nocne operacje lotnicze.
Zmiana systemu wynagradzania z obecnego, w którym piloci otrzymują wynagrodzenie za godziny lotu na taki, który uwzględniałby całość pracy wykonywanej przez pilotów.
Stabilne grafiki pracy umożliwiające po prostu prowadzenie życia prywatnego.
Istotną kwestią są rosnące obawy pilotów o zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego starzejących się samolotów.
Przede wszystkim zaś zorganizowani piloci i pilotki oczekują szacunku, partnerskiej rozmowy i negocjacji w dobrej wierze. Dialog społeczny i negocjacje to standard w liniach lotniczych w Europie i na świecie. Dzięki zorganizowaniu się w związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” liczymy, że SprintAir niezwłocznie sprosta temu standardowi. Wolność zrzeszania oraz prawo do negocjacji zbiorowych samozatrudnionych pilotów i pilotek wykonujących pracę zarobkową na podstawie umowy o świadczenie usług jest zagwarantowana zarówno w polskim prawie jak i kodeksach etycznych UPS i DHL – głównych klientów SprintAir S.A.”
Powodem do zorganizowania się w związek zawodowy był brak możliwości rozwiązania problemów pilotów w drodze indywidulanych rozmów z firmą pomimo podejmowania wielokrotnych prób w ostatnich miesiącach.
Związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” jest pierwszym w Polsce, ogólnokrajowym związkiem zawodowym organizującym pilotów i personel pokładowy zatrudniony zarówno na podstawie umów o pracę jaki i umów o świadczenie usług. Reprezentuje ich interesy na poziomie firmowym, krajowym a dzięki afiliacji w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) również międzynarodowym.
SprintAir S.A. jest jedną z największych prywatnych linii lotniczych w Polsce oraz znaczącym przewoźnikiem cargo w Europie. Realizuje połączenia charterowe do większości portów lotniczych w Europie, Północnej Afryce i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Flota składa się z 20 samolotów typu ATR 72 oraz SAAB 340 w konfiguracji cargo i pasażerskiej. SprintAir S.A. współpracuje z największymi firmami kurierskimi takimi jak UPS czy DHL i w 2021 roku wypracował zysk netto w kwocie ponad 22 mln złotych.
www.tysol.pl